Bostad
2 min lästid

400 nya hyresrätter i Årstadal

30:e mars 2012, 15:32
400 nya hyresrätter i Årstadal
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0
Stockholmshem ku00f6per projektfastigheten Syllen 3

Nu fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om ytterligare 400 nya lägenheter i Årstadal, ca 160 i kv Golvläggaren 1 och ca 250 i kv Syllen 3. Möjlig byggstart för de nya bostäderna är 4:e kv 2012. Det är Stockholmshem som kommer att bygga och förvalta de nya moderna fastigheterna.
– I Årstadal byggs nu tydliga stadskvarter med husfasader mot gatan och kringbyggda, tysta gårdar. Vi behöver fler bostäder i ett växande Stockholm, så jag är mycket nöjd med att vi nu kan fatta beslut om ett så stort projekt i stadsbyggnadsnämnden, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

– För att skapa liv och rörelse är det viktigt med affärer, restauranger och service i bottenvåningarna. I kvarteret kommer det också att finnas förskolor, för våra allra färskaste stockholmare, säger Regina Kevius (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

Stockholmshem är det kommunala fastighetsbolag som tar vid när beslutet i stadsbyggnadsnämnden är fattat.

– Vi har köpt två fastigheter av externa fastighetsägare och fått en markanvisning från staden. Med hjälp av detta dynamiska arbetssätt har vi kunnat öka bostadsproduktionen med 440 lägenheter som inte blivit av utan Stockholmshems aktiva fastighetsförvaltning säger Stockholmshems styrelseordförande Björn Ljung (FP).

– Vi på Stockholmshem driver nu på hårt för att öka takten i byggandet och vi lyckas väl. Vi har en projektportfölj på närmare 4 700 lägenheter för de närmaste åren och söker ständigt nya markanvisningar och projektfastigheter för att kunna expandera ännu mer. Jag tror inte att det är många byggherrar i landet som kommer att bygga lika många hyresrätter som vi de närmaste åren, avslutar Björn Ljung, (FP) ordförande i Stockholmshem.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0