2019-06-18 Svagt för bostäder även i Europa https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/byggmarknad-europa-webb.jpg

Svagt för bostäder även i Europa

Källa: Prognoscentret
Bostad

Under 2018 såg det ljust för för europeiskt byggande. Även om det dock varierade mellan länder. Framöver är det främst anläggning som utvecklas positivt medan bostäder och lokaler utvecklas svagare, allt enligt Euroconstruct.

Det skriver Prognoscentret i en ny rapport, som är Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Källa: Prognoscentret
Källa: Prognoscentret

Bygginvesteringar steg

De europeiska bygginvesteringarna steg med 3,1. De europeiska investeringarna i till exempel nya bostäder har de senaste åren ökat kraftigt men det ser ut som om tillväxten mattas av.

– Byggandet av bostäder ökade förra året med 5 procent medan årets uppgång ser ut att bli betydligt mer blygsam. Det bör dock påpekas att utvecklingen nu kommer från en högre nivå och tillväxten trappas stegvis ned för att enbart nå 0,3 procent under 2021. Den starkaste utvecklingen under 2019 och 2020 förväntas inom anläggningssektorn med en genomsnittlig årlig uppgång på nära 5 procent, säger Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret i ett pressmeddelande.

Byggaktiviteten väntas stiga

Prognoserna har justerats ned något sedan den förra Euroconstructrapporten från november 2018, ett resultat av en svagare industrikonjunktur, nedreviderade satsningar på transportinfrastruktur och en allmänt svagare ekonomisk utveckling. Byggaktiviteten förväntas nu stiga med 1,9 procent under 2019, vilket är en aning svagare än den bedömning som gjordes till Paris-konferensen i november. Årets samlade BNP tillväxt hos medlemsländerna har även justerats ned, från 1,8 till 1,4 procent.

– Vad det gäller den svenska marknaden så är den kraftiga rekyl vi ser i bostadsbyggandet oroväckande. Byggtakten är långt under de nivåer Boverket talar om som nödvändiga för att tillfredsställa det långsiktiga behovet, menar Mattias Pettersson, senior analytiker på Prognoscentret.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!