Bostad
2 min lästid

Attraktiva lägen för nya bostadsrätter

15:e maj 2012, 08:09
Attraktiva lägen för nya bostadsrätter
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Bildku00e4lla: Sunne kommun

NCC tillsammans med Kewab AB påbörjar exploateringen av Torvnäs i Sunne. Försäljningen av första etappen med 20 lägenheter – av planerade 104 – går nu igång. Byggnationen beräknas starta i början av augusti med preliminär inflyttning sommaren 2013. Det handlar om 3:or och 4:or

NÄRA CENTRUM – NÄSTAN PÅ LANDET
Sydöst om Sunne centrum med infart via Tunströms väg nås Torvnäs, Sunne tätorts utbyggnadområde för bostäder, förskola med mera. På mark som varit bebodd redan under äldre bronsålder, planeras för ett modernt lägenhetsboende i tvåvåningshus. I en första etapp byggs 20 bostadsrätter.

Det vattennära området, som sluttar mot väster och sjön Fryken, har goda sol- och ljusförhållanden. I norr gränsar området mot Sunnes vackra kyrkomiljö, i söder mot ett grönstråk som förbinder bostäderna med Frykensundet och dess bryggor för båt och badliv. I väster planeras för ny förskola.

Sunnes goda handels- och serviceutbud samt resecentrum nås lätt via gång- och cykelstråk som byggs ut i takt med bostädernas framväxt. Ridintresserade hittar ridanläggning med stall, ridhus och ridstigar inom en kilometers avstånd.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0