Byggindustrin Bostad
1 min lästid

Säljer i centrala Väsby

10:e juni 2024, 07:20
Säljer i centrala Väsby
Fastigheterna Vilunda 6:80, Vilunda 6:81 och Vilunda 6:82 inom området Optimus i centrala Upplands Väsby. Bildkälla: Alma Property Partners.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

De kommersiella fastigheterna Vilunda 6:80, Vilunda 6:81 och Vilunda 6:82 ligger i området Optimus i centrala Väsby, mellan järnvägen och Optimusvägen strax söder om Upplands Väsby pendeltågsstation.

Som en del av affären säljer Alma Property Partners och Byggvesta även kommersiella byggrätter motsvarande runt 4 800 kvadratmeter till Väsbyhem när den pågående detaljplanen för Optimus vinner laga kraft.

Detaljplanen för Optimus syftar till att skapa en ny stadsdel för sex nya kvarter med bostäder, förskola, service och verksamheter.

– Affären innebär att Upplands Väsby kommun samlar en stor del av sin verksamhet inom Optimusområdet vilket är positivt för utvecklingen av den nya stadsdelen som kommer att växa fram under de kommande åren. Vi ser fram emot att avsluta arbetet med detaljplanen och kunna lyfta fram Optimus fulla potential, säger Stefan Albinsson, Partner och Head of Asset Management på Alma Property Partners.

Alma Property Partners och Byggvesta behåller fastigheten Vilunda 6:42 i Optimusområdet där planförslaget gör det möjligt att bygga omkring 70 000 kvadratmeter nya bostäder.

#alma property partners #byggvesta #upplands väsby #väsbyhem
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0