Bostad
2 min lästid

Skanska säljer spjutspetsprojekt till HSB

9:e mars 2022, 16:00
Skanska säljer spjutspetsprojekt till HSB
Blå Port. Pressbild: Skanska
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Byggstart är planerad till våren 2022 och tillträde sker i samband med färdigställande som är planerat till det tredje kvartalet 2023, enligt ett pressmeddelande från Skanska.

Under byggskedet ska koldioxidutsläppen minimeras och i driftskedet ska netto noll koldioxidutsläpp uppnås. I projektet kommer nya lösningar för klimatneutralitet testas, vilket understryks som viktiga steg mot Skanskas mål om att alla egenutvecklade projekt ska vara klimatneutrala senast 2030.

Klimatpåverkan under byggskedet minskar, bland annat med hjälp av att byggarbetsplatsens fordon använder förnyelsebar HVO-diesel och att återvunnet byggmaterial används där det är möjligt. Hela tiden eftersträvas användning av material med lägre koldioxidpåverkan, vilket styrs och följs upp genom klimatkalkyler.

Enligt Boverkets beräkningsmodell för klimatdeklarationer uppskattas klimatavtrycket för projektet till 270 kg CO2/kvm BTA, vilket är cirka 15 procent lägre än ett jämförbart hus byggt på traditionellt sätt.

Fastigheten blir även ett netto noll-energihus, som alltså producerar lika mycket energi som den behöver på årsbasis. Uppvärmningen sker med systemet HYSS, Hybrid Solar System, som kombinerar förnybar och lokalproducerad solenergi och bergvärme. Sammantaget minskar HYSS behovet av köpt energi för värme och varmvatten med 80 procent jämfört med vanlig uppvärmning av flerbostadshus.

För att bidra med ytterligare förnyelsebar el till Blå Port kommer det även finnas vindsnurror som genererar el året runt. Med enbart förnybar energi och bergvärme har fastigheten därmed inga CO2-utsläpp under själva driftskedet.

– Vi är glada över att HSB Sydost, som långsiktig ägare och förvaltare, delar Skanskas engagemang i att markant minimera byggnaders klimatavtryck, under såväl byggskedet som driftskedet. Tillsammans kommer vi lära av varandra och sikta på att nå riktigt långt i detta projekt som går i bräschen inom klimat och energi, säger Britta Cesar Munck, regionchef för Skanska Hyresbostäder.

– Det känns spännande att gå in i det här spjutspetsprojektet, som verkligen rimmar väl med HSB:s övergripande klimatmål om netto noll klimatpåverkan 2040. Att kunna erbjuda dessa hyreslägenheter till våra bosparare och medlemmar känns riktigt bra, säger Mårten Lindberg, vd HSB Sydost.

Färdigställande är beräknat till september 2023.

#blå port #hållbarhet #hsb #karlskrona #skanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0