Bostad
2:a februari 20222 min lästid

Rikshem växer och etablerar sig på ny ort

2:a februari 20222 min lästid
Rikshem växer och etablerar sig på ny ort
Lund Virket 1 6 Osten. Bild: Rikshem
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

Nu etablerar sig Rikshem i Lund. Sedan tidigare finns bolaget på 22 orter runt omkring i landet och i Öresundsregionen har Rikshem bland annat haft stort bestånd i Malmö och Helsingborg.

Etableringen sker genom ett samarbete med projektutvecklingsbolaget Huseriet.

– Rikshem verkar redan idag på tillväxtorter och etableringen i expansiva Lund blir därmed ett naturligt sätt att fortsätta växa fastighetsportföljen. Att samarbetet sker med lokalt etablerade Huseriet är en styrka då projektet tillförs spets- och utvecklingskompetens. Rikshem har långsiktiga ambitioner om att i likhet med övriga orter vara en drivande, närvarande och ansvarstagande aktör i Lund och jag ser fram emot utvecklingsresan vi nu kommer att påbörja i Lund, säger Rikshems vd Anette Frumerie i ett pressmeddelande.

Samarbetet med Huseriet syftar till att hitta och utveckla projekt som vid färdigställande i första hand ska förvärvas och förvaltas av Rikshem. Rikshem har nu förvärvat det första projektet vilket utgör startskottet för samarbetet och ligger i stadsdelen Västerbro i Lund. Området är ett av Lunds kommuns största utvecklingsområden där det planeras för totalt 3 900 bostäder.

Rikshem/Huseriets nyproduktion inleds med en första etapp om cirka 210 lägenheter och planeras starta under 2022. Resterande etapper kommer planläggas och uppföras i takt med att detaljplanerna blir klara.

Etableringen innebär en bedömd investeringsvolym om cirka 2 miljarder kronor när projektet är färdigställt med bostäder och verksamheter. Rikshem avser att finansiera projektet inom ramverket för gröna obligationer, vilket bland annat syftar till finansiering av gröna bostäder med höga miljö och klimatkrav. Samtidigt ska samtliga byggnader uppföras enligt Miljöbyggnad Silver. 

#bostäder #bygg #lund #nyetablering #rikshem
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0