Bostad
1 min lästid

Uppsalahem bygger framtidshus

22:a maj 2012, 07:49
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Nu sätter Uppsalahem spaden i marken för minienergihuset Holmfrid i Svartbäcken. Med modern geoenergi, LED-teknik och solfångare är målsättningen en energiförbrukning om 45 kWh/kvm, vilket kan jämföras med standardkraven i Sverige om 100 kWh/kvm.

Inför varje nyproduktion ser Uppsalahem över husets potential för energibesparing och i Holmfrid i Svartbäcken når företaget nu sitt rekord. I planeringen av minienergihuset Holmfrid är målsättningen att huset ska dra maximalt 45 kWh/kvm, år. Boverkets Byggregler, BBR, anger ett krav på 100 kWh/kvm, år, vilket Uppsalahem genomgående även i andra projekt klarar med god marginal.

För Holmfrid planeras flera nya tekniska lösningar såsom geoenergi som utnyttjar markvärme för att förvärma ventilationsluften, LED-belysning och solfångare. Holmfrid blir också Uppsalahems första byggnad att miljöklassas enligt Miljöbyggnad, en certifiering som tar hänsyn till inomhusmiljö, energi och materialval.

Samverkansentreprenör i projektet är JM AB.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0