Byggindustrin Bostad
3 min lästid

Prognos: Kraftigt byggande räcker inte

23:e juni 2021, 10:12
Prognos: Kraftigt byggande räcker inte
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

En stark efterfrågan på bostäder lägger grunden för ett markant ökat bostadsbyggande. Boverkets prognos är att det påbörjas 61 700 bostäder i år och 64 000 bostäder nästa år, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Trots en kraftigt nedskriven befolkningsprognos behöver det enligt Boverkets beräkning tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029.

– Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, och bostadsbyggandet ökar nu betydligt. Med nuvarande byggtakt minskar det underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Byggandet av småhus och bostadsrätter ökar markant
Antalet påbörjade bostäder ökar enligt prognosen med 8 procent i år och med 4 procent nästa år. Byggandet av småhus och bostadsrätter i flerbostadshus ökar i år med nära 20 procent medan antalet påbörjade hyresrätter beräknas vara på en oförändrat hög nivå.

– I år ökar bostadsbyggandet mest i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket och ansvarig för framtagandet av Boverkets indikatorer. I Storgöteborg minskar däremot antalet påbörjade bostäder, dock från en hög nivå.

Byggbehovet fortsatt högt trots nedskriven befolkningstillväxt
Med anledning av att Statistiska centralbyrån (SCB) i april publicerade sin årliga framskrivning av den nationella befolkningsutvecklingen fram till år 2070, har Boverket nu gjort en ny reviderad nationell beräkning av bostadsbyggnadsbehovet. Behovet av nya bostäder fram till och med 2029 beräknas till 530 000, där behovet är relativt jämnt fördelat över hela perioden.

– Trots SCB:s kraftiga nedskrivning av befolkningsprognosen behöver byggtakten vara hög och jämn under lång tid framöver för att möta den fortsatta befolkningsökningen och för att hantera det uppbyggda underskottet av bostäder. För att få en bostadsmarknad i balans behöver det tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029, säger Bengt J Eriksson bostadsmarknadsanalytiker på Boverket och ansvarig för Boverkets byggbehovsberäkning.

Det befintliga bostadsbeståndet måste utvecklas

– Vi ser en ojämlikhet på bostadsmarknaden där flera grupper har svårt att efterfråga en bostad. Att bygga nytt löser inte alla utmaningar. Vi behöver också renovera och energieffektivisera vårt befintliga bestånd, men samtidigt se till så att det finns tillgång till bostäder som hushåll med lägre inkomster kan efterfråga, avslutar Anders Sjelvgren.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0