Byggindustrin Arkitektur
3 min lästid

Designar nya pumphuset

15:e juni 2024, 07:00
Designar nya pumphuset
Illustration: NorellRodhe.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

VA SYD och Malmö stad bjöd in tre arkitektkontor att ta fram förslag på pumpstationens utformning.

Det blev Daniel Norell och Einar Rodhe från Norell/Rodhe i samarbete med Olga Schlyter, Kulturmiljökonsult och Florian Kosche, DIFK som vann tävlingen med bidraget Alla tiders Nyhamn.

Ur juryns utlåtande:

“Byggnaden hämtar sin inspiration från de enklare lagerbyggnaderna i Nyhamnen och signalerar funktionsbyggnad, men en alldeles särskilt genomtänkt och formstark sådan”.

Illustration: NorellRodhe.

Malmö stad ska bygga ut Nyhamnen under flera decennier framåt, för 20 000 boende och flera verksamheter. En viktig förutsättning för detta är att vatten och avlopp kan tas omhand i området.

– Avloppsvatten från många människor måste kunna tas om hand på ett hållbart sätt i Nyhamnen. Att vi nu kan sätta igång arbetet med den nya pumpstationen är en förutsättning för att övrig byggnation ska kunna komma igång, så det känns fantastiskt roligt att vi har ett förslag att arbeta vidare med, säger Linda Hellfalk, projektledare på VA SYD och medlem i jurygruppen.

Illustration: NorellRodhe.

– Utbyggnaden av pumpstationen är en förutsättning för Nyhamnens fortsatta utbyggnad till blandad stad. Byggnadens arkitektoniska uttryck blir en viktig symbol för att stärka Nyhamnens identitet och historia, forma framtidens sinnliga livsmiljöer och befästa den klimatsmarta stadsdelen, säger Claudia Zúñiga, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Malmö som även suttit i jurygruppen.

Planen är att den nya pumpstationen ska byggas i början av 2025.

Illustration: NorellRodhe.

Om juryn

Juryn bestod av representanter från VA SYD, Malmö stad och Fojab:

Claudia Zúñiga, planarkitekt, Malmö stad
Maria Bengtsson Lindskog, bygglovsarkitekt, Malmö stad
Kristoffer Nilsson, samordnare Nyhamnen, Malmö stad
Linda Hellfalk, projektledare, VA SYD
Annica Lindh, projektingenjör, VA SYD
Emma Pihl, processledare FOJAB

#malmö #nyhamnen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0