Sponsrad
4 min lästid

Tessin fortsätter att växa – har förmedlat sitt största enskilda lån hittills

4:e april 2022, 08:32
Tessin fortsätter att växa – har förmedlat sitt största enskilda lån hittills
Sponsrad
Like 0

Fler söker finansieringsmöjligheter – Tessin är lösningen

Efter finanskrisen 2008 stramades bankernas kreditgivning åt med regelverket Basel III, vilket leder till högre krav på eget kapital och likviditet. Många fastighetsutvecklare har därför svårt att säkra tillräcklig finansiering i sina projekt. Här kommer Tessin in i bilden med sin flexibla plattform som skapar nya finansieringsmöjligheter för fastighetsbranschen. Nu har bolaget förmedlat sitt största enskilda lån någonsin till en fastighetsutvecklare i Blekinge.

– Fastighetsbranschen har ett stort finansieringsbehov som bankerna inte kan lösa fullt ut. Sedan införandet av Basel III med höjda kapitalkrav har utlåningen skärpts. Här ser vi på Tessin möjligheter att möta den efterfrågan och generellt så förmedlar vi allt fler och allt större lån. Det här projektet är ett bevis på det och att vi ligger i linje med vår strategi att växa kärnaffären organiskt. Men det ställer också större krav på oss att hitta institutionella investerare, vilket vi också har lyckats med. Vi söker hela tiden nya projekt och det här är ett kvitto på att vi kan svara upp på den ökade efterfrågan, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

32 bostäder med drömläge vid hav och skog blir verklighet tack vare Tessin

Strax utanför Karlskrona uppför fastighetsutvecklaren SBU F-dotter AB 32 bostäder med närhet till centrumet, skärgården och skogen. Bolaget lånar nu in 35 miljoner kronor genom Tessin för att refinansiera ett befintligt lån samt delfinansiera byggnationen. Efter bankernas ändrade regelverk har det blivit svårare för dem att hitta finansiering till projekten.

– Vi har arbetat med bostadsutveckling sedan 1993 och projekten har tidigare varit finansierade med traditionella bank. Sedan 10 år tillbaka har bankernas interna regelverk förändrat förutsättningarna för vår finansiering, i synnerhet vad gäller krav på ökat eget kapital, oberoende av säkerheten i de enskilda projekten. Vi behöver därför en finansiell part som lägger ner mer resurser att analysera de enskilda projekten för att nå en rimlig nivå på eget kapital. Det är andra gången vi finansierar projekt med Tessin och funnit en aktör som vi vill använda även i fortsättningen. Kostnaden är givetvis högre än bankfinansiering men vi får en kortare och mer förutsägbar finansiering, vilket ökar vår lönsamhet, säger Torsten Kai-Larsen, VD för SBU F-dotter AB.

Läs mer om Tessin här

Så kan du investera i fastighetskrediter

Tessin ser en ökad efterfrågan av större lån och vänder sig därför även till institutionella investerare. En av investerarna i projektet är Fastighetsräntefonden som också märker av den ökade finansieringsefterfrågan. – Direktutlåning är en investeringsform som har vuxit kraftigt sedan bankerna har stramat upp sin kreditgivning. Vi har valt en fastighetsnisch med Tessin som partner. De hjälper oss att hantera den stora kvantiteten låntagare med systematisk due diligence, säger Bengt Lindblad, VD för Fastighetsräntefonden.

Om projektet SBU F-dotter AB uppför nu 32 bostäder i Nättraby, en mil väster om Karlskrona med nära anslutning till E22. I området Nättraby i Karlskrona står ett levande kulturminne i form av 1800-talsbyggnaden Villa Fehr. Strax intill dessa historiska miljöer kommer ett nytt bostadsområde att resa sig, bestående av ett punkthus med bostadsrätter samt tolv atriumhus. Centralt läge, goda kommunikationer i en grönskande miljö, med Nättrabyån strax intill, utmärker platsen. Området är attraktivt beläget med närhet till centrumet, skärgården samt skogsbygden. 21 av 32 bostäder är i dagsläget sålda med förhandsavtal.

Byggnationen har påbörjats och bostäderna förväntas färdigställas under Q1 2023. Projektvärdet vid färdigställandet uppskattas till ca 112 mkr. Bolaget lånar nu in upp till 35 mkr för att refinansiera ett befintligt lån samt delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det första lyftet i ett byggnadskreditiv bestående av totalt fyra lyft under 2022/2023. Lånet löper upp till 15 månader med 8 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen. I dagsläget erbjuder Tessin byggnadskreditiv på upp till 150 miljoner kronor.

Läs mer om Tessin här

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0