Arkitektur
3 min lästid

LINK Arkitektur vinner tävling om nytt landmärke i Göteborg

24:e januari 2022, 15:39
LINK Arkitektur vinner tävling om nytt landmärke i Göteborg
Masthuggskajen. Bild: LINK Arkitektur
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

På tävlingstomten ska ett nytt kvarter med 16 våningar uppföras i enlighet med LINK Arkitekturs vinnande förslag ”Port Side Residence”, som hämtar inspiration från hamnstäder som New York, Rotterdam, Hamburg och London. Stora horisontella öppningar ger vid panoramautsikt och fasaden föreslås en beklädnad i mörkbrunt tegel med detaljer av brons och cederträ som klär öppningarna. Det framgår av ett pressmeddelande från LINK Arkitektur.

– Det känns oerhört spännande att få vara med och bidra i utvecklingen av Masthuggskajen tillsammans med Riksbyggen och Elof Hansson, särskilt med ett projekt som blickar ut mot omvärlden och knyter an till platsens historia, säger David Saand ansvarig arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur i Göteborg.

Nedersta våningen får plats för restauranger, kaféer och butiker för ett färgstarkt och levande gatuplan. Ovanför byggs hyres- och bostadsrätter, där merparten är ljusa hörnlägenheter. Från takterrasser, vindskyddade loggior och generösa balkonger får alla en vid utsikt över hamn och stad. Ambitionen är en lokalt förankrad byggnad som samtidigt vill hävda sig i ett internationellt sammanhang.

– Vi har nu tagit ett stort steg på vägen för ett genomförande av projektet. Riksbyggen vill vara med och skapa ett levande kvarter med både bostäder och kommersiella lokaler. Det blir också ett högt hus och det ställer stora krav på den arkitektoniska utformningen. Utsikten från huset kommer att bli fantastisk, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef, Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Projektet genomförs som en tredimensionell fastighetsbildning, där Riksbyggen och Elof Hansson delar fastigheten horisontellt. Plan 0–7 ägs av Elof Hansson och plan 8–16 ägs av Riksbyggen. Sammanlagt omfattar projektet ca 15 000 kvm BTA, varav 4 000 kvm lokaler och cirka 110 bostäder.

– Vi är mycket nöjda med vårt val av arkitekt för att gestalta byggnaden och att tillsammans med Riksbyggen tillföra nya bostäder och en hållbar fastighet med urban karaktär till området, säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklingschef, Elof Hansson Fastigheter.

– Det är roligt att se att det arbetssätt vi haft leder fram till en arkitektur som möter stadens ambition om att vara en modig förebild inom arkitektur med långsiktiga värden. Genom att arbeta tillsammans i en öppen workshop- och samverkansprocess hjälps vi åt att höja nivån på arkitekturen och skapa ett ovärderligt kunskapsutbyte mellan Stadsbyggnadskontoret, arkitekter och byggaktörer, säger Anna Berencreutz, Stadsbyggnadskontoret Göteborg.

Juryns motivering
  • “Förslaget är ett fint svar på uppgiften att skapa ett högre bostadshus på denna plats i Göteborg och inom detaljplanen för masthuggskajen-området. Den föreslagna utformningen är välfunnen både ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ur ett bostadsperspektiv. Genom konceptet att bryta upp huskropparna i två volymer och förskjuta dessa, skapas en relation till Första Långgatan som stödjer gatans karaktär av stadsboulevard, samtidigt som volymerna markerar mötet med Masthuggsparken och Masthuggstorget. Bottenvåningen ansluter väl till omgivande gator och parkrum med sin publika karaktär, inbjudande utformning och tidlösa materialval. Förslagets höga hållbarhetsambitioner möjliggör ett minimalt klimatavtryck och blir fint tillskott i stadsdelen”
#göteborg #link arkitektur #masthuggskajen #tävling
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0