Byggindustrin Arkitektur
3 min lästid

Vinnaren av årets Vårdbyggnadspris är korad

19:e november 2021, 08:06
Vinnaren av årets Vårdbyggnadspris är korad
Huddinge sjukhus. Fotograf: Anders Bobert
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

O-huset vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge vinner Vårdbyggnadspriset 2021 i kategorin större vårdbyggnadsprojekt. Priset delades ut av Forum Vårdbyggnad.

Vårdmiljöer inrymmer avancerade teknik- och patientflöden samtidigt som de ska vara hållbara, innovativa och mänskliga med patienter, personal och anhöriga i fokus. Ett stort antal kompetenser ska ha förutsättningar att samverka för att ge bästa möjliga vård, där arkitekturen ska bidra till att uppfylla de krav som ställs inom såväl projekt som omgivande stadsmiljö. Vården genomgår utöver detta ständigt stora förändringar, vilket kräver flexibilitet.

O-huset har givit Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ett tillskott på 29 000 kvadratmeter nya moderna behandlingsmiljöer med 23 operationssalar, åtta interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Utbyggnaden ligger i söderläge mot parken och inrymmer även en ny sterilteknisk avdelning. Projektet omfattas även av 8 000 kvadratmeter ombyggnad av befintligt sjukhus för prepostop.

– Det är väldigt hedrande att O-huset vinner det här prestigefulla priset. Framgångsfaktorerna har varit tydliga och gemensamma mål, en stark teamkänsla, högt i tak och en inkluderande process. Vi har alla arbetat hårt för att skapa ett fint projekt som håller både tidplan och budget, säger Caroline Varnauskas, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Under covid-våren 2020 prövades O-husets flexibilitet i skarpt läge, trots att lokalerna inte var helt i bruk ännu. När behovet av intensivvårdsplatser ökade i rask takt byggdes 23 operationssalar om till 64 IVA-platser på bara tio dagar. Inbyggda kvaliteter som dagsljus och utblickar i en trygg och attraktiv miljö utgjorde ett starkt stöd för de påfrestningar som både personal och patienter upplevde, något som juryn också tagit fasta på.

– O-huset har tagit fasta på de interiöra sambanden som det befintliga sjukhuset har och den nya vågformade mjuka betongfasaden är en utvecklig av platsens arkitektur. Vikten av dagsljus har prioriterats med stora glaspartier med utsikt över tallarna och den omgivande parken. Interiörerna har utvecklats med ett kulörkoncept som underlättar orienterbarhet. Omsorg kring detaljer i samspel med konsten samt ljussättning och god akustik har varit viktiga verktyg för att skapa en behaglig atmosfär i den högspecialiserade vårdmiljö som O-huset representerar, säger Caroline Varnauskas, ansvarig arkitekt på White.

Parken som omger sjukhuset är en inbjudande, öppen och trygg park rekreativa och sociala vistelsevärden. Sjukhusparken motverkar stress och främjar hälsa, vilket utgör en viktig del inom vårdens arkitektur. Större parkträd, ängsvegetation och lägre buskar omger parken och skapar fina rum med god överblickbarhet, samt bidrar till biodiversitet genom sin varierade artsammansättning och tillför ekosystemtjänster.

Juryns motivering:
“Denna byggnad för högteknologisk vård har fått en redig plan, som kombinerar effektiv vårdproduktion med bra miljöer. Inredningen spelar en stor roll, liksom de fina utblickarna från korridorsavsluten som bevarats. Parkmiljön är samtidigt en del av interiören genom de stora glaspartierna. Parken är också en satsning på personalens hälsa och rekreation. Huset omfamnar innergårdar, rum som bär både konstnärliga och naturliga inslag, vegetation och stensättningar, och berikar den tekniktunga miljön. Den inlevelse som visats byggnaden återfinns också i placeringen i landskapet och i relationen till befintlig bebyggelse. Huset har en komplex planlösning som ska rymma många funktioner. Dess utformning grundar sig i en lyckad process som inneburit samverkan med universitet och högskola.

Efter färdigställandet har den visat sig bestå testet av pandemins anpassningskrav och prövat den flexibilitet som den byggts för. En dynamisk högteknologisk miljö, hållbar över tid, karaktäriserar detta projekt. Det gör även nyckelord som robusthet, samverkansprocess och verksamhetsnytta – effektiv design helt enkelt.”

#arkitekturtävling #vinnare av vårdbyggnadspriset #white arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0