Byggindustrin Arkitektur
2 min lästid

Nya biblioteket i Göteborg - vinnaren klar

2:a juni 2021, 15:38
Nya biblioteket i Göteborg - vinnaren klar
Kunskapens Fyr. Illustration: Cobe
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Det danska arkitektkontoret Cobe och deras förslag Kunskapens Fyr har utsetts till vinnare i arkitekttävlingen oom ett nytt universitetsbibliotek för Göteborgs universitet.

– Förslaget från Cobe är det mest utvecklingsbara och präglas av en egen identitet. Det förvaltar platsens särprägel samtidigt som det svarar mot Göteborgs universitets lokalbehov, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus och juryns ordförande.

Tävlingen har väckt stort internationellt intresse och totalt anmälde 59 arkitektkontor att de ville delta. Tre kontor gick sedan vidare för att utveckla och fördjupa sina förslag i samråd med Göteborgs universitet och Akademiska Hus.

Det är i Näckrosenområdet, som det nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik kommer att samlas under ett och samma tak. Den nya byggnaden ska dessutom rymma universitetets arkiv, universitetsbibliotekets enhet för digitala tjänster och Sveriges första automatiserade system för höglagring av böcker.

Öppnar upp universitetet mot staden
Byggnadens strategiska placering nära flera av Göteborgs kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen ger också förutsättningar för universitetet att öppna delar av sin verksamhet och lokaler för nya typer av samverkan och kontakter med invånare, samhälle och näringsliv.

– Ett nytt universitetsbibliotek har möjlighet att bli en stark symbol för kunskapsstaden Göteborg. Med en arkitektonisk gestalt som förvaltar den här platsens unika kvaliteter och värde blir det en länk mellan historia och framtid, säger Birgitta Lööf, processledare vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Detaljplanen planeras att gå ut på granskning under andra kvartalet 2022 och för antagande vid årsskiftet 2022–2023. En målsättning är att byggnationen kan starta 2025 och vara färdigställd 2028.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0