ByggindustrinStabilt kvartal för Sweco
4/11/2020 2min lästid

Stabilt kvartal för Sweco

4/11/2020 2min lästid
Stabilt kvartal för Sweco

Åsa Bergman koncernchef för Sweco presenterar delårsaraporten för Q3 2020. Foto: Tobias Regell

EBITA och resultatet ökar.

– Tredje kvartalet var ytterligare ett stabilt kvartal med en god lönsamhet trots den rådande pandemin, kommenterar Swecos koncernchef Åsa Bergman.
Swecos delårsarapport för tredje kvartalet visar att EBITA ökade till 417 MSEK (384) och resultat före skatt ökade till 295 MSEK. (249).

– Vår diversifierade affärsmodell och våra digitala arbetsmetoder gör det möjligt för oss att upprätthålla en hög aktivitet och effektivitet. Efter den första fasen med kortsiktig krishantering har vi nu återgått till en mer normal, decentraliserad hantering av situationen, säger koncernchef Åsa Bergman i en kommentar.

Juli – september 2020:

 • Nettoomsättningen minskade till 4 547 MSEK (4 623)
 • EBITA ökade till 417 MSEK (384), marginal 9,2 procent (8,3)
 • EBIT ökade till 404 MSEK (361), marginal 8,9 procent (7,8)
 • Resultat efter skatt ökade till 295 MSEK (249), motsvarande 2,49 SEK per aktie (2,12)

  – Den positiva EBITA-utvecklingen berodde främst på lägre rörelsekostnader och en positiv arvodesutveckling. Kostnadsbesparingar, främst hänförliga till covid-19, hade en positiv påverkan på EBITA med cirka 70 miljoner kronor, säger Åsa Bergman.

Geografiskt var förbättringen av EBITA främst hänförlig till Sverige, Nederländerna, Finland och Belgien. Marknadsförhållandena i Storbritannien fortsätter att vara utmanande som ett resultat av nedstängningarna hänförliga till covid-19.

– I Tyskland har negativa projektjusteringar en negativ påverkan på lönsamheten. Givet potentiella risker i värderingen av intäkter, gör vi en genomlysning av projektportföljen och har också bytt affärsområdeschef för Tyskland. Jag är fortsatt övertygad om den långsiktiga potentialen för Sweco i Tyskland, säger Åsa Bergman.

Januari – september 2020:

 • Nettoomsättningen ökade till 15 716 MSEK (14 938)
 • EBITA ökade till 1 542 MSEK (1 337), marginal 9,8 procent (8,9)
 • EBIT ökade till 1 459 MSEK (1 296), marginal 9,3 procent (8,7)
 • Resultat efter skatt ökade till 1 057 MSEK (921), motsvarande 8,95 SEK per aktie (7,84)
 • Nettoskulden minskade till 1 410 MSEK (2 511)
 • Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,6 ggr (1,2)

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!