2019-06-07 Branschen samarbetar i cirkulärt projekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/therese-riksbyggen-webb.jpg

Branschen samarbetar i cirkulärt projekt

Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen. Foto: Riksbyggen
Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen. Foto: Riksbyggen
Brf
Byggindustrin

Riksbyggen och ETTELVA Arkitekter får stöd för ett undersökande projekt med syfte att öka användningen av cirkulära material. Målsättningen för projektet är också att utveckla ett nytt verktyg, Cirkularitetsindex – CIX, som ska kunna användas av hela branschen. Bengt Dahlgren och Lokalförvaltningen Göteborgs stad ingår också i projektet.

Byggande och rivning i Sverige genererar i storleksordningen 10 miljoner ton avfall varje år. Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med hushållsavfall, och mest av alla branscher om man bortser från gruvindustrin. Projektet har initierats och projektleds av ETTELVA Arkitekter.

– Från Riksbyggens sida är vi mycket glada över stödet till projektet från Boverket. Det finns generellt i branschen för lite kunskap om cirkulära material och det här projektet kan vara med och bidra till ett mer hållbart byggande i framtiden, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen, i ett pressmeddelande.

Nytt, innovativt verktyg

Framtagandet av CIX innebär utvecklingen av ett nytt, innovativt verktyg för minskad klimat- och miljöpåverkan i projekt och är ett steg i att skapa förutsättningar för mer cirkulära bostadsprojekt i designskedet. Verktyget tas fram för en testbädd men erfarenheter och verktyget ska kunna spridas och ska kunna användas av andra projekt. Riksbyggens Kappellehus som just nu uppförs i Brf Korseberg Strand, Vänersborg, kommer att användas som testbädd i projektet.

– Vi ser fram emot detta samarbete där vi gemensamt undersöker hur vi kan skapa förutsättningar för mer cirkulära projekt och även kan sätta oss in mer i det cirkulära begreppet kopplat specifikt till arkitektur och bostäder säger Emma Östlund, hållbarhetsstrateg på ETTELVA Arkitekter.

Genom Göteborgs lokalförvaltnings och Bengt Dahlgrens deltagande skapas även kopplingar mellan cirkulära material och förskolan Hoppet, ett pilotprojekt för fossilfri förskola.

Cirkularitet är något som diskuteras mycket i branschen idag, det är önskvärt och efterfrågat. På EU-nivå finns flera initiativ och handlingsplaner för cirkulär ekonomi och regeringen har nyligen tillsatt en delegation för cirkulär ekonomi, skriver Riksbyggen. Det är dock fortsatt ett relativt nytt begrepp och IVL presenterade i januari 2018 en sammanställning av pågående forskning och projekt med cirkularitet i fokus (IVL Rapport C 338).

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!