Byggindustrin
1 min lästid

Beställer nationell struktur för ärenden i PBL

4:e juli 2024, 11:39
Beställer nationell struktur för ärenden i PBL
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Hilde Wexels Riser.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Boverket ska också utreda förutsättningar för ett nationellt system för hantering av dessa ärenden.

– Regeringen arbetar för att korta ledtiderna i plan- och byggprocesserna. En enhetlig tillämpning av PBL ger ökad kvalitet och effektivitet i ärendehanteringen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen bedömer att en nationell klassificeringsstruktur kan skapa en mer enhetlig och effektiv ärendehantering, vilket kan korta ledtiderna i plan- och byggprocesserna och därigenom bidra till regeringens mål om ett ökat bostadsbyggande.

En enhetlig ärendehantering ger även förutsättningar för att skapa jämförbar statistik och ge samhällsaktörer bättre underlag till sina analyser och prognoser.

Uppdraget är ett led i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Boverket ska delredovisa uppdraget senast den 31 oktober 2024 och slutredovisa senast den 30 september 2025.

#boverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0