Byggindustrin
2 min lästid

Arbetsolyckor med dödlig utgång ökar

13:e juni 2024, 10:59
Arbetsolyckor med dödlig utgång ökar
Foto: Naina Helén Jåma / TT / TT Bild.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Under 2023 anmäldes cirka 39 400 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare, vilket är cirka 4 000, 11 procent fler jämfört med året innan. Ökningen gäller såväl kvinnor som män.

– Många av arbetsolyckorna sker när man avviker från det normala eller att rutinerna inte har följts. Genom att dokumentera tillbud och avvikelser väl kan arbetsgivaren i de allra flesta fall förutse och förebygga olyckorna, säger Lars Lööw, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till kvinnors anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och den näst vanligaste bland män. Vanligaste orsaken till att män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro är förlorad kontroll över handverktyg, maskiner och transportmedel.

Olyckor med dödlig utgång

Under 2023 inträffade 55 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften, vilket är 15 stycken fler än 2022 – en ökning med 38 procent. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång. Ytterligare fem arbetsolyckor med dödlig utgång inträffade bland utländska medborgare vid arbete i Sverige.

Hittills under 2024 har 21 personer omkommit i jobbet, enligt Arbetsmiljöverket. Vid flera av olyckorna var tunga fordon inblandade.

Rapporten Arbetsskador 2023 i korthet:

  • 39 423 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (17 348 kvinnor, 22 075 män)
  • 82 748 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (46 040 kvinnor, 36 708 män)
  • 15 343 olyckor på väg till eller från arbetet (9 901 kvinnor, 5 442 män)
  • 11 938 arbetssjukdomar (8 289 kvinnor, 3 649 män)
  • 55 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften (5 kvinnor, 50 män)

Arbetsskadestatistiken från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador under år 2023 som anmälts till Försäkringskassan till och med 1 april 2024.

#arbetsmiljöverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0