Byggindustrin
1 min lästid

IVL vill utöka gränsvärden

27:e maj 2024, 09:57
IVL vill utöka gränsvärden
Bildkälla: IVL Svenska Miljöinstitutet.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

IVL anser inte att att gränsvärdena är tillräckliga. De borde också gälla mer än endast nybyggnation.

– Det är positivt att gränsvärden införs men att de måste vara mer ambitiösa än de som Boverket föreslagit för att driva förändring och den omställning som krävs, säger Åsa Thrysin, expert på hållbart byggande på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL bedömer att teknik och kunskap redan finns för mer ambitiösa gränsvärden och att hårdare krav efterfrågas av många aktörer i branschen.

– Bygg- och fastighetssektor är helt enkelt redo att ta sig an utmaningen och de klimatförbättrade produktalternativen som många tillverkare nu erbjuder behöver marknadsefterfrågan. Detta speglas även i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn där mål om halvering av sektorns klimatpåverkan är satt till år 2030 och nettonollutsläpp 2045, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I remissvaret lyfter IVL också att klimatdeklarationen borde inkludera fler byggprojekt än endast nyproduktion, till exempel renoverings- och ombyggnationsprojekt.

– Om det totala utsläppet av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn ska minska måste lagstiftningen också omfatta renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt, säger Pelle Beckman, verksamhetsledare för Byggsektorns Miljöberäkningsplattform, IVLs digitala tjänster för klimatberäkningar.

#ivl svenska miljöinstitutet #klimatdeklarationer
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0