Byggindustrin
2 min lästid

Byggbolaget ger sin version av mångmiljontvisten

15:e maj 2024, 06:43
Byggbolaget ger sin version av mångmiljontvisten
Plankan. Bildkälla: Serneke.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Konflikten började 2021 då Serneke hävde det entreprenadavtal de tecknat med Svenska Bostäder för att bygga kvarteret Plankan.

Anledningen till att Serneke hävde avtalet var uteblivna betalningar, skriver de till Branschaktuellt.

“Serneke har senare ansökt om stämning mot Svenska Bostäder med ett yrkande på cirka 240 miljoner kronor.”

“Svenska Bostäder har sedan länge aviserat att man avsåg att framställa ett eget fullgörelseyrkande på i storleksordningen 600 miljoner kronor. Det kravet är redan föremål för prövning i tingsrätten eftersom det görs gällande kvittningsvis mot Sernekes krav.”

Nu har målet pågått i tingsrätten i snart två år och Svenska Bostäder har lämnat in en ny stämningsansökan.

“Den nu inlämnade stämningsansökan är en reducering av Svenska Bostäders krav men är i övrigt helt väntad i processen. Enligt tingsrättens tidplan ska målet avgöras i tingsrätten efter huvudförhandling under hösten 2024”, skriver Serneke till Branschaktuellt och tillägger:

Vår kommentar är följande:
– Vi beklagar att vi fortfarande inte kunnat hitta en samförståndslösning kring de ökade kostnaderna i projektet och att de välbehövliga bostäderna blivit försenade. Men vår bedömning av rättsfrågorna förändras inte av den nya stämningsansökan och vi är orubbliga i vår uppfattning att Svenska Bostäder ska bära ansvaret för projektets fördyring. Vi inväntar den rättsliga prövningen med tillförsikt, säger Daniel Modéus, chefsjurist på Serneke.

#serneke #svenska bostäder
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0