Byggindustrin
2 min lästid

Notan för byggkrisen: 1 000 miljarder kronor

20:e februari 2024, 13:00
Notan för byggkrisen: 1 000 miljarder kronor
Foto: Josefine Bäckström/Mostphotos.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Analysen bygger på Boverkets bedömning av bostadsbehovet och undersöker två krisscenarier för bostadsbyggandet.

Rapporten, som presenterades idag, varnar för de ekonomiska konsekvenserna av den nuvarande byggkrisen. Förutom att bostadsbristen förväntas försämras kommer sysselsättningen att minska betydligt inom den breda byggsektorn. Byggsektorn är tätt sammankopplad med andra närstående branscher, vilket innebär att en nedgång här får allvarliga följder för hela ekonomin.

Alarmerande tal

Enligt prognosen kan Stockholmsregionens produktionsbortfall under 2024 uppgå till 30 miljarder kronor i det mildare scenariot och hela 49 miljarder kronor i det djupare krisalternativet, vilket inträffar först år 2027. För hela huvudstadsregionen förväntas det aggregerade produktionsbortfallet uppgå till 165 respektive 343 miljarder kronor under åren 2023–2030.

Rapporten pekar också på det nationella perspektivet där produktionsbortfallet för hela landet beräknas vara över 1000 miljarder kronor under samma tidsperiod.

– I vårt värsta scenario som för tankarna till 90-talskrisen kommer stora delar av byggbranschens arbetskraft att lämna yrket och vi får en utdragen kris. Vi riskerar ett aggregerat produktionsbortfall på 1000 miljarder kronor under åren fram till 2030. Krisen kommer att fördjupa problemen på bostadsmarknaden och därför behöver partierna nu samla sig över blockgränserna och förhandla fram reformer som gör skillnad både på kort och lång sikt, säger Andreas Hatzigeorgiou, VD på Stockholms Handelskammare.

Vill se politisk handlingskraft

I det mildare scenariot förväntas den negativa sysselsättningseffekten nå sin höjdpunkt år 2024, med 33 000 färre sysselsatta i Stockholmsregionen. I det värre scenariot beräknas botten för arbetsmarknaden nås först 2027, med 55 000 färre sysselsatta än om byggtakten hade följt bostadsbehovet.

Rapporten understryker behovet av snabba och effektiva åtgärder för att vända den nuvarande utvecklingen och undvika dessa katastrofala ekonomiska följder. Med ett försiktigare bostadsbyggand riskerar Sverige att stå inför en allvarlig ekonomisk kris, menar Stockholms Handelskammare.

– Om byggbranschen slås ut sprider det sig till andra närliggande branscher. Det drabbar sysselsättningen och den specialiserade kompetensen i hela landet. Om den här kompetensen försvinner kan vi få ett scenario där det blir betydligt svårare att växla upp byggandet när konjunkturen väl vänder och efterfrågan kommer tillbaka. Det går inte att understryka nog att det är tid för politisk handlingskraft, säger Daniella Waldfogel, vice VD på Stockholms Handelskammare

#bostadsbyggande #boverket #stockholms handelskammare #wsp
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0