Byggindustrin
2 min lästid

Tegeljätten anställer hållbarhetschef

3:e januari 2024, 12:11
Tegeljätten anställer hållbarhetschef
Bildkälla: Wienerberger.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Han har i uppdrag att driva företagets hållbarhetsinsatser i Sverige, Danmark och Norge – med målet att nå fullständig CO2-neutralitet och främja ännu mer klimatmedveten tegelproduktion.

– Som ny nordisk hållbarhetschef ser jag särskilt fram emot att driva de många viktiga utvecklingsaktiviteterna i ett ambitiöst företag som redan kommit långt när det gäller den hållbara agendan. Inte minst med LESS, marknadens mest CO2-sparande fasadtegel, har Wienerberger lagt en stadig grund, och det är nu min främsta uppgift att bygga vidare mot våra mål om CO2-neutralitet, återanvändning och en mer klimatmedveten tegelproduktion.

Under våren omvandlade Wienerberger sitt största tegelverk Vesterled för att enbart producera fasadteglet LESS, vilket totalt sett har möjliggjort en minskning av CO2-utsläppen från produktionen med 70 till 90 procent.

Den nya hållbarhetschefen är utbildad vid Arkitektskolen i Aarhus och har därefter ägnat sin karriär åt att arbeta med den gröna omställningen inom byggbranschen. Erfarenheten kommer bland annat från företagen GXN, Atelier Kristoffer Tejlgaard och AART, där han var anställd som arkitekt och hållbarhetsspecialist.

– Jag är, och har alltid varit, driven av att utveckla den byggda miljön i en mer hållbar riktning. Omställningen är absolut nödvändigt och här kommer vi inte undan innovation och teknologisk utveckling. Min omfattande erfarenhet av att omdefiniera produkter och processer, samt mina utvecklingsfärdigheter, är bara några av sakerna jag tar med mig till bordet hos Wienerberger, berättar Kristian Knorr Svane.

Henrik Dietrichsen, Regional Managing Director Nordics hos Wienerberger, säger:

– Med målet att minska CO2-nivån med 30 procent före utgången av 2024 och uppnå full neutralitet år 2050, är teknologisk utveckling och produktinnovation konstanta prioriteringar – både lokalt och globalt hos Wienerberger. Över hela organisationen satsar vi på utvecklingsprojekt av olika slag och med Kristian, som är både högt specialiserad och engagerad, har vi fått de bästa kunskaperna för att leda hållbarhetsinsatserna i Norden.

#tegel #wienerberger
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0