Byggindustrin
2 min lästid

Kvartett skapar återbrukshubb i Göteborg

18:e december 2023, 08:29
Kvartett skapar återbrukshubb i Göteborg
Mats Niklasson, projektutvecklingschef Castellum. Mattias Gustafson, VD Kålltorps bygg. Robin Skantze, chef projektgenomförande Vasakronan. Johanna Hult Rentsch, VD Platzer Fastigheter. Bildkälla: Vasakronan.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Fastighets- och byggsektorn står enligt Boverket för ungefär en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, 40 procent av materialanvändningen och 40 procent av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återbrukas och återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.

Återbrukshubben är ett initiativ som ytterst syftar till att erbjuda en helhetslösning för cirkulär byggverksamhet. Avtalet går i korthet ut på att parterna erbjuds en rad tjänster som bland annat återbruksinventering, demontering, frakt, lagerhållning, rekonditionering, installation samt kvalitetsgranskning av material.

Magnus Tengberg, chef stads- och fastighetsutveckling på Vasakronan betonar dock att initiativet med återbrukshubben är öppet för alla:

– Det här samarbetet är inte på något sätt exklusivt. Tvärtom, jag skulle vilja uppmana fler aktörer att ansluta sig eller starta liknande initiativ. Potentialen i återbruk är enorm och vi behöver med gemensamma krafter öka omställningstakten i branschen med målet att driva marknaden mot cirkulära affärsmodeller. Återbrukshubben är ett exempel på hur vi kan göra detta.

Som stor fastighetsägare och byggherre har Vasakronan goda förutsättningar att driva frågor inom cirkulärt byggande och sedan 2008 har bolaget arbetat systematiskt med miljöfrågan. Det långsiktiga målet är 100 procent cirkulär materialanvändning och klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030.

– Vi har tagit stora kliv framåt men det finns väldigt mycket mer att göra och vi behöver göra det tillsammans. Därför har vi numera en skrivelse i våra ramavtal som ger entreprenörer 20 procent i materialpåslag för återbrukat material men noll procent i materialpåslag för nytt byggmaterial. Det hoppas vi ska vara en sporre för många att vilja bidra i omställningen, säger Magnus Tengberg.

#castellum #kålltorps bygg #platzer #vasakronan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0