Byggindustrin
4 min lästid

Milstolpe när Katarinahissen öppnar igen

19:e oktober 2023, 07:25
Milstolpe när Katarinahissen öppnar igen
Katarinahissen. Bildkälla: Atrium Ljungberg.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Efter 13 års uppehåll är det nu dags för allmänheten att åter ta del av dess utsikt och upplevelse. Hissen, som är q-märkt – den starkaste formen av kulturminnesmärkning i Sverige.

– Sedan industrialiseringens början har Katarinahissen varit en symbol för Stockholm. Att nu öppna den på nytt väver samman Slussens historia med dess framtid, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Projekt Slussen vid Stockholms stad.

Det finns ingen liknande hiss i världen. Utförandet i befintligt stålschakt, som är helt öppet, är unikt. Katarinahissen spelar dessutom en särskild roll i Stockholms kulturhistoria. Utöver dess roll i den legendariska Hollywoodfilmen “The Prize” från 1963, transporterade den ursprungligen 1 500 resenärer dagligen för en symbolisk summa.

I samband med Slussens ombyggnation 1936 integrerades hissen med det nuvarande Katarinahuset och har sedan dess varit en vital del av stadens puls. Under hela dess historia har hissen förbundit Katarinavägen med den anrika restaurangen Gondolen som idag återöppnar samtidigt som hissen.

– Det är fantastiskt roligt att utveckla Slussen från en trafikplats till en mötesplats med restauranger, hotell, parkytor – och förstås Katarinahissen, som blir en uppskattad destination i sig. Det kommer ta ytterligare ett par år innan alla pusselbitar är på plats, men nu börjar det som alla stockholmare har väntat länge på att hända, säger Annica Ånäs, VD för Atrium Ljungberg, största fastighetsägare vid Slussen, och som tillsammans med Stockholms stad äger och förvaltar hissen.

Just nu pågår bland annat ett omfattande ombyggnadsprojekt i Katarinahuset. Där utvecklar Atrium Ljungberg moderna kontor med historiska detaljer. Dessutom kommer huset att innehålla ett nytt hotell. Atrium Ljungberg kommer även göra en mindre påbyggnad och samtidigt tillgängliggöra takterrasserna för allmänheten, med tillträde via Mosebacke och Katarinahissen. Hela ombyggnationen beräknas vara klar under våren 2024.

Slussen ska bli en mötesplats med nya torg, stråk och områdets första park. Kollektivtrafiken, gående och cyklister ska få mer plats, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden. Nya byggnader och verksamhetsytor ovan och under mark tillskapas. Inom två år beräknas även nya Södermalmstorg öppna.

Fakta om Katarinahissen

Hastighet
• Hastighet 1.6 m/s
• Blåser det över 10-14 m/s går hissen automatiskt ned till 1 m/s
• Vid mer än 14 m/s stängs hissen av

Kapacitet
• 33 pers eller 2500kg
• Konstruktion beräknad på 180 driftcykler i timmen, dvs tre i minuten

Energikonsumtion
• Utrustad med frekvensstryrning samt återmatning till elnätet på överbliven energi
• Beroende på last i hisskorg återmatas energi tillbaka till elnätet
• Utrustad med sleep-funktion, när den inte används släcks den ned för att inte dra ström i onödan
• Betydligt mer energieffektiv än tidigare installation

Övriga fakta
• Hissen är 38 meter hög
• Det finns ingen liknande hiss i världen, utförandet i befintligt stålschakt som är helt öppet är unik.

Tidslinje för nya Slussen (information från Stockholms stad)

2023
• Västra delen av Stadsgårdsleden däckas över
• Munkbrokajens västra del öppnar för allmänheten
• Katarinahissen tas i drift
• Arbete med överdäckning av tunnelbanan påbörjas
• Grundläggning för den nya gång- och cykelbron, längs med tunnelbanan, påbörjas

2024
• Vattentorget och Lilla Slussbron (den västra lågbron) öppnar för allmänheten
• Lokaler för verksamheter under Slussbron börjar byggas
• Byggnation av Stadsgårdstunnelns östra del påbörjas

2025
• Mälarterrassens utsida är färdigbyggd
• Slusskanalen öppnar för båttrafik
• Mälarens nya reglering tas i bruk
• Fiskvandringsleden öppnar
• Nya Södermalmstorg öppnar
• Gång- och cykelbron öppnar
• Den nya bussterminalen öppnar

2026
• Ryssgården färdigställs och den norra tunnelbaneentrén tas bort
• Katarinaparken börjar byggas
• Mälarterrassen öppnar
• Hela Stadsgårdstunneln är klar och slitsen i Slussbron öppnar för biltrafik

2027
• Nu färdigställs de sista arbetena och hela den nya trafiklösningen är klar
• Saltsjöbanan trafikerar åter hela sträckan Slussen – Saltsjöbaden/Solsidan
• Handelsplatsen öppnar

2028
• De nya kontorsbyggnaderna ovanpå Stadsgårdsleden börjar byggas av respektive byggherre’2024
• Vattentorget och Lilla Slussbron (den västra lågbron) öppnar för allmänheten
• Lokaler för verksamheter under Slussbron börjar byggas
• Byggnation av Stadsgårdstunnelns östra del påbörjas

#atrium ljungberg #katarinahissen #slussen #stockholm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0