Byggindustrin
1 min lästid

Svensk Betong: Budgeten lämnar mer att önska

20:e september 2023, 12:15
Svensk Betong: Budgeten lämnar mer att önska
Malin Löfsjögård. Foto: Rosie Alm.
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

– Svensk Betong välkomnar regeringens utökade anslag inom utbildning och forskning för att möta kompetensbehovet som finns för att fortsätta möjliggöra klimatomställningen som just nu sker inom betongbranschen. Vi ser även positivt på att regeringen skjuter till resurser för att snabba på tillståndsprocesserna för miljöprövningar och att man väljer att höja ROT-avdraget. Men tyvärr lämnar budgeten ändå mer att önska, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong.

För att möta kompetensbehovet vill regeringen stärka och bygga ut ingenjörsutbildningarna. Dessutom innehåller budgetpropositionen förslaget om att höja ROT-avdraget från 50 000 till 75 000 kronor. För att snabba på tillståndsprocesserna för miljöprövningar satsas 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026.

– Tyvärr kommer ROT-satsningen inte vända den nedgång i bostadsbyggande som våra medlemmar upplever just nu. Med tanke på att en majoritet av svenska flerbostadshus byggs i betong innebär det låga bostadsbyggandet att flera av våra medlemsföretag drabbas hårt. Vi uppmanar därför regeringen Kristersson att överväga ytterligare strukturreformer för att öka byggtakten och därmed även möta det akuta bostadsbehovet som finns i Sverige, säger Malin Löfsjögård.

#svensk betong
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0