Byggindustrin
2 min lästid

Kålltorps Bygg lanserar återbruksinitiativ

14:e september 2023, 10:15
Kålltorps Bygg lanserar återbruksinitiativ
Bildkälla: Kålltorps Rebygg.
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

Kålltorps Rebygg är en återbruksenhet för byggindustrin med fokus på återbruk av byggmaterial för lokalanpassningar. Kålltorps Bygg vill tillsammans med fastighetsägare främja hållbart byggande och minimera avfallsmängderna genom att erbjuda återbrukat material med hög omsättningsgrad.

– Återbrukskonceptet är något vi har funderat över en längre tid. Att byggbranschen idag står för en stor del av totala avfallet har gjort oss medvetna om vårt eget ansvar i att minska vårt klimatavtryck. Vi konstaterar också att det faktiskt finns en stor efterfrågan på återbrukat material. Därför har vi nu tagit fram en cirkulär affärsmodell med syftet att främja hållbart byggande och minimera vårt avfall, säger Dennis Fredin, KMA-ansvarig på Kålltorps Bygg.

Kålltorps Rebygg-teamet som består av; projektchef Johnny Särnberger, bitr. projektchef Lars Andersson och arbetsledare Jonas Liljenberg har tillsammans med Dennis Fredin tittat på hur den cirkulära affärsmodellen ska se ut, vilka resurser som krävs och hur processen bäst systematiseras. Resultatet är en digital plattform där processen optimerats för att kunna erbjuda återbrukat material med spårbarhet och information om miljöpåverkan för varje produkt.

– På så sätt kan våra kunder göra välgrundade beslut och räkna in sina miljövinster. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi dessutom säkerställa att det kunden väljer att återbruka uppfyller branschstandarder och säkerhetskrav samt håller hög kvalitet, säger Johnny Särnberger.

#kålltorps bygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0