Byggindustrin
2 min lästid

De får byggkontrakt för Tekniska verken

9:e juni 2023, 08:46
De får byggkontrakt för Tekniska verken
Illustration: Winell & Jern arkitekter.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Sedan tidigare har även holländska Banzo kontrakterats för utrustningen av den blivande anläggningen.

Den nya anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller och organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om. Satsningen beräknas minska de globala utsläppen av koldioxid med cirka 77 000 ton per år. Samtidigt kommer materialåtervinningen att öka.

– Det är två viktiga milstolpar som nåtts i projektet, och som är kritiska för att anläggningen ska kunna tas i bruk sommaren 2025 och spela sin otroligt viktiga roll i vårt arbete med att minska koldioxidutsläpp och öka materialåtervinning, säger Charlotta Sund, VD Tekniska verken

Avtalet med de linköpingsbaserade Miljöbyggarna uppgår till cirka 130 miljoner kronor, och omfattar byggnation av fastigheten och tillhörande markarbete. Huset kommer att bli 18 meter högt med en total yta på 8000 kvadratmeter. I leverantörens uppdrag ingår också att anpassa den lada som ligger i anslutning för lager och utlastning. Till det kommer markjobb, nya vägar samt staket och grindar.

– Att vara en kugge i det här projektet känns kul, och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete, säger Lars Westin, VD på Miljöbyggarna.

Kontraktet med den holländska leverantören Banzo uppgår till cirka 300 miljoner kronor, och i avtalet ingår anläggningens utrustning och montage av den. Det arbetet är beräknat att börja i september i år. Banzo har tidigare levererat utrustningen till liknande anläggningar i Europa, men det är deras första installation i Skandinavien.

Utöver sorteringsutrusningen kommer fastigheten även att inrymma kontorsytor, omklädningsrum, kontrollrum, teknik- och verkstadsutrymmen samt lunchrum. Planen är att 15–20 personer ska ha sin ordinarie arbetsplats där när verksamheten är igång.

#banzo #linköping #linköpings kommun #miljöbyggarna #tekniska verken #winell & jern arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0