Byggindustrin
1 min lästid

Byggpartner genomför nyemission

8:e maj 2023, 09:40
Byggpartner genomför nyemission
Bildkälla: Byggpartner.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

 I samband med detta har styrelsen för Byggpartner Gruppen för avsikt att fatta beslut om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 280 miljoner, med möjlighet att utöka emissionsbeloppet med 20 miljoner kronor vid större intresse från investerare.

Det preliminära resultatet (EBITDA) för första kvartalet 2023 bedöms uppgå till cirka -185 MSEK. Styrelsen har även beslutat att senarelägga bolagets kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2023 till den 25 maj 2023.

“Marknadsläget har under 2023 fortsatt att utvecklas negativt med höga kostnadsökningar. Osäkerheten i marknaden är stor och har påverkat bolagets fastprisprojekt negativt. Huvuddelen av de fastprisprojekt i främst Mälardalen som föranlett nedskrivningar kommer att slutföras under 2023.” skriver man i ett pressmeddelande.

Av fjorton projekt som bolaget hade pågående i Mälardalen vid årets början löper endast fyra projekt in i 2024 varav ett projekt förväntas löpa in i 2025. Bolagets fortsatta verksamhet i Mälardalen ställs om till en betydligt lägre risknivå.

#byggpartner
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0