Byggindustrin
1 min lästid

John Mattson avyttrar på Lidingö

14:e november 2022, 09:13
John Mattson avyttrar på Lidingö
Barkassen 1, Lidingö. Bildkälla: MVB.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Fastigheterna Barkassen 1 och Galeasen 2 är belägna i Baggeby på Lidingö. De utgörs främst av bostäder och innehåller 83 bostadslägenheter byggda på 1950-talet och renoverade 2018 respektive 2013, samt 43 garage- och parkeringsplatser.

Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 5 700 kvadratmeter varav bostäderna utgör 97 procent. Försäljningen sker genom en fastighetsaffär.

– Efter en period av stark tillväxt fortsätter vi nu den konsolidering av verksamheten som inleddes under andra kvartalet. Försäljningen sker till ett fastighetsvärde som är i linje med bokfört värde vilket befäster värdet på vår fastighetsportfölj. Genom försäljningen tar vi ytterligare ett steg mot vårt mål om en belåningsgrad som långsiktigt inte ska överstiga 50 procent, kommenterar Per Nilsson, vd John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheterna den 1 februari 2023.

Tango och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

#fastighets ab senator #jan fredegård #john mattson #lidingö #senator
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0