Sponsrad
3 min lästid

Hållbarhetsarbetet kan vara nyckeln till nya framgångar

31:a oktober 2022, 08:48
Hållbarhetsarbetet kan vara nyckeln till nya framgångar
Sponsrad
Like 0

Hög inflation, krig i Ukraina, pandemi och klimatförändring. Kriserna har avlöst varandra de senaste åren. Företag står inte opåverkade utan har ständigt fått möta förändrade förutsättningar.

Många företag har en strategi för sitt hållbarhetsarbete – men det blir ofta en lyxprodukt när det krisar. Då hamnar fokus på det man tycker är kärnverksamheten. Men i turbulenta tider är det viktigt att hålla i och hålla ut. Hållbarhetsarbetet kan vara en kreativ kraft där man hittar nya lösningar säger Sofia Wallén, chef för serviceutveckling för nordiska företag på Swedbank.

Ett aktuellt exempel på hur hållbarhetsarbetet kan vara en väg ut ur en kris är beroendet av rysk gas runt om i Europa.

– I stället för att hitta alternativa gasleveranser kanske man väljer att investera i solenergi och teknik för energieffektivisering, säger Sofia Wallén.

“Företagare ser ofta möjligheter men det kan vara svårt ur ett kostnadsperspektiv.”

Hur mäter man företagets hållbarhetsarbete?

Hon har tydligt märkt att intresset för hållbarhetsarbetet ökat de senaste åren. Något som nu också håller på att sätta sig är att hållbarhet också är ett vidare begrepp än bara gröna satsningar.

ESG är en nyckelterm. Det står för Environmental, Social och Governance och är ett sätt för investerare och andra intressenter att utvärdera ett företag ur ett bredare hållbarhetsperspektiv.

– Under pandemin såg vi många exempel på företag som höll fast i sitt ESG-arbete och hittade nya kreativa lösningar när den vanliga marknaden blev svagare. Till exempel företag som ställde om och började tillverka munskydd.

I hållbarhetsarbetet kan Swedbank bidra med både expertkompetens och finansieringslösningar.

Expertkompetensen finns tillgänglig bland annat genom att Swedbank ständigt gör och delar analyser om världsläget ur ett makroekonomiskt perspektiv. Större företag kan också söka skräddarsydd rådgivning. I båda fallen handlar det om att se vart världen är på väg och hur företaget kan dra nytta av och förbereda sig för kommande trender och skiften.

En annan viktig del är då hållbara finansieringslösningar. Att gröna obligationer och gröna lån kan innebära en rabatt har många företag ganska bra koll på. Men att även finansiering för S:et och G:et i ESG kommer är inte alla medvetna om. Det kan till exempel vara finansiering för att minska arbetsplatsolyckor i en fabrik eller samhällsfrämjande satsningar för ökad trygghet i bostadsområden.

– Företagare ser ofta möjligheter men det kan vara svårt ur ett kostnadsperspektiv. Därför är det så viktigt för samhället att vi är med och bidrar till att finansiera hållbara investeringar.

Tips och inspiration om hållbart företagande

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0