Byggindustrin
1 min lästid

JM: "Avvaktande marknad i Sverige"

27:e oktober 2022, 08:15
JM:
Johan Skoglund. Bildkälla: JM.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

JM:s intäkter har ökat jämfört med samma period föregående år, medan rörelseresultatet pekat nedåt.

“Bostadsmarknaden i Stockholm och i övriga Sverige har varit avvaktande under det tredje kvartalet, särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Bostadsverksamheten i Stockholm har haft en lägre försäljning och något lägre marginal under kvartalet.” skriver bolagets VD Johan Skoglund i delårsrapporten.

Nyckeltal ur rapporten:

  • Intäkterna ökade till 3 589 mkr (3 485).
  • Rörelseresultatet minskade till 399 mkr (445). Rörelsemarginalen minskade till 11,1 procent (12,8).
  • Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om −9 mkr (16) ingår i rörelseresultatet.
  • Resultatet före skatt minskade till 380 mkr (432) och resultatet efter skatt minskade till 295 mkr (333).
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till −363 mkr (487).
  • Antal sålda bostäder minskade till 470 (808) och
  • produktionsstarter till 688 (817).
#jm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0