Byggindustrin
1 min lästid

Största ökningen av byggkostnader på 40 år

16:e maj 2022, 16:02
Största ökningen av byggkostnader på 40 år
Foto: Nora Lorek/TT
Redaktionen Redaktionen
Like 0

SCB har just publicerat färsk statistik som visar att entreprenörernas kostnader steg med 3,2 procent där 5,6 procents ökning av byggmaterialkostnader anges som främsta orsak.

Byggherrekostnaderna – inklusive ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och administrationskostnader – ökade med 4,2 procent. Av dessa stod räntekostnaderna för den största ökningen på 9,8 procent.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg alltså med 12,2 procent mellan april 2021 och samma månad 2022. Det är den största förändringen i årstakt sedan maj 1981, där högre byggmaterialkostnader anges som främsta orsak, samtidigt som transporter, drivmedel, elkraft och byggherrekostnader har stor påverkan.

Entreprenörernas kostnader för transporter, drivmedel och elkraft steg med 27,4 procent mellan april 2021 och april 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för dieselolja och elkraft mest, 61,2 respektive 57,6 procent. Omkostnaderna och kostnaderna för maskiner steg med 4,6 respektive 3,6 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 0,5 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 24,4 procent mellan april 2021 och april 2022. Kostnaderna för armeringsstål och järn och stål inklusive armeringsstål steg med 107,2 respektive 62,6 procent mellan april 2021 och april 2022, medan kostnaderna för trävaror ökade med 45,4 procent, enligt SCB.

#byggmaterial #scb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0