Byggindustrin
2 min lästid

Ny satsning på återbruk i Göteborg

3:e maj 2022, 16:02
Ny satsning på återbruk i Göteborg
Målet är att fler saker ska återanvändas i stället för att sluta så här. Foto: Anders Wiklund/TT
Magnus Kvandal Magnus Kvandal
Like 0

Bygg- och fastighetssektorn står ensam för en tredjedel av allt avfall som produceras i Sverige, och en femtedel av klimatutsläppen. Samtidigt återvinns eller återbrukas nästan ingenting av det bygg- och inredningsmaterial som rivs ut vid renoveringar.

Det är mot den bakgrunden som Göteborgs Stad den andra maj tecknade en så kallad avsiktsförklaring om cirkulärt byggande tillsammans med 40 privata fastighetsägare i regionen.

Ambitionen är att detta ska skapa en marknad för återbrukat material, där möbler, inredning och annan utrustning som byts ut ska få ett nytt liv någon annanstans i stället för att slängas på tippen. För kommunala fastighetsägare ska återbruk och andra cirkulära lösningar bli förstahandsvalet vid ny- och ombyggnation.

Avsiktsförklaringen innehåller en rad löften som ska vara genomförda år 2024. Det rör sig bland annat om att dela erfarenheter och exempel, utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk.

Målsättningen är att det till år 2025 ska finnas en väl utvecklad marknad för återanvänt material.

– Synen på vad som är avfall behöver förändras. Inom cirkulär byggnation är avfall att betrakta som resurser. Vi siktar på att inte ha något avfall, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

#återvinning #byggindustrin #fastighet #klimat #miljö
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0