Byggindustrin
3 min lästid

Cementa ansöker om nytt brytningstillstånd

19:e april 2022, 09:30
Cementa ansöker om nytt brytningstillstånd
Före detta Cementas fabrik i Slite. Nu byter bolaget namn. Bildkälla: Heidelberg Materials.
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Med anledning av att Cementas tillstånd går ut vid årsskiftet skriver bolaget att det är “angeläget med en skyndsam hantering av ärendet hos domstol och remissinstanser för att produktion och försörjning av cement i Sverige ska kunna fortsätta utan avbrott.” För att säkra försörjningstryggheten under en pågående domstolsprocess samt eventuella överklaganden söks även ett verkställighetsförordnande, enligt ett pressmeddelande om läget.

Cementa hoppas kunna täcka sina leveranser fram till halvårsskiftet sommaren 2023 med hjälp av extern sten från Nordkalk och Kunda Nordic Tsements reserver i Estland. Därefter är dock situationen oviss – bland annat riskerar mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten då avsaknaden av tillstånd gör det otillåtet för bolaget att pumpa bort vatten från delar av verksamheten.

Enligt Cementa rör den sökta verksamheten i form av övergångslösning ett betydligt mindre område än den tidigare ansökan, vilket innebär mindre lokal miljöpåverkan. Det nya underlaget ska även innehålla fler mätningar, med ytterligare undersökningar, samt beaktande av lyfta synpunkter.

Frågorna har främst rört påverkan på grundvatten och Natura 2000.

– Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar, så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa, i ett pressmeddelande.

Cementa planerar även att lämna in en långsiktig ansökan kring årsskiftet.

– Att ha en tryggad inhemsk försörjning av viktiga insatsvaror till samhällsbyggandet i Sverige är ett högaktuellt ämne utifrån landets beredskapsförmåga, och cement är inget undantag. Här är Slitefabriken helt avgörande både idag och på sikt. Utvecklingen framåt kommer att vara beroende av en god samverkan med myndigheter och politik, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Cementas beskrivning av den ansökta brytningens miljöpåverkan
  • Den planerade täktverksamheten i Slite innebär en ytterst liten påverkan på grundvattnet. Samtidigt arbetar Cementa vidare med en plan för vattenomledning och ett vattenreningsverk till Region Gotland för att tillvarata det vatten som ansamlas i täkterna, och därigenom förstärka den allmänna vattensituationen på ön. Även om det aktuella tillståndet är kortsiktigt, så planeras redan nu för en långsiktighet som tillgodoser både industrins och samhällets behov.
  • Vad gäller påverkan på naturmiljön så kommer inga nya ytor tas i anspråk, eftersom det ansökta området ligger på ytor som redan idag ingår i den industriella verksamheten och är förberett för brytning. I det kringliggande området finns Natura 2000-områden som primärt utgörs av fuktiga miljöer. Eftersom vi vet att dessa fuktiga miljöer inte är beroende av grundvatten i berg så har den ansökta täktverksamheten obetydliga konsekvenser för Natura 2000.

Källa: Cementa

#ansökan #cementa #kalkstensbrytning #slite #tillstånd
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0