Byggindustrin
1 min lästid

Peab bygger mötesfri väg mellan Nässjö och Eksjö

30:e mars 2022, 07:21
Peab bygger mötesfri väg mellan Nässjö och Eksjö
Bild: Peter Steen
Redaktionen Redaktionen
Like 0

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten kommer vägen mellan Nässjö och Eksjö att byggas om till mötesfri väg. Sträckan som idag är cirka 14 kilometer lång bedöms ha låg standard i relation till mängden trafik som trafikerar den, skriver Peab i ett pressmeddelande.

Mellan Vinkan och Rosan kommer vägen få en ny sträckning på cirka två kilometer och resterande väg ska breddas eller byggas om längs med nuvarande sträckning. För att ytterligare höja säkerheten och öka framkomligheten byggs även ett antal planskilda korsningar.

– Det känns självklart mycket bra att få vara med och bidra även på den här sträckan till att väg 40 blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet, säger Thomas Larsson, produktchef på Peab.

Ombyggnationen ska även skapa förutsättningar för en fungerande gång- och cykelväg mellan orterna, liksom nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser. Dagens viltstängsel byts ut mot ett nytt längs hela sträckan och fem nya viltpassager skapas under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart under 2022 och beräknat färdigställande under 2025.

#mötesfri väg #ombyggnation #peab #trafikverket #uppdrag #väg 40
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0