ByggindustrinPeab bygger om E22 för 745 miljoner kronor
19/01/2022 2min lästid

Peab bygger om E22 för 745 miljoner kronor

19/01/2022 2min lästid
Peab bygger om E22 för 745 miljoner kronor

E22 Lösen-Jämjö. Bild: Peab

Uppdraget innefattar ombyggnation av vägen mellan Lösen och Jämjö utanför Karlskrona. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 745 miljoner svenska kronor.

Vägen mellan Lösen och Jämjö ska byggas om till motortrafikled för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Sträckan på 15 kilometer bedöms idag ha låg standard i relation till mängden trafik som trafikerar den. Även boendemiljön i Jämjö kommer att förbättras då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället och flera bullerskydd byggs längs sträckan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ombyggnationen ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området samt lösa tidigare problematik med översvämningar längs vägen. Det planeras även ett antal trafikplatser för att öka säkerheten och framkomligheten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

– Det känns väldigt viktigt att få vara med att bidra till att den här sträckan på E22 blir både mer trafiksäker och ökar framkomligheten för alla typer av trafik. Här bygger vi för framtiden och för vardagen där livet levs, vilket ju är vårt uppdrag som Nordens samhällsbyggare, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

I projektet ingår 23 broar, varav flera faunapassager för ökad framkomlighet för djurlivet. Vissa av broarna anpassas för att främja friluftslivet i området och för att minska risken för viltolyckor byggs viltstängsel längs hela sträckan.

– Vi gör Sverige närmare genom att korta avstånden mellan människor och företag. Samtidigt skapar vi förutsättningar för att alla transporter och resor ska kunna ske på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa, säger Johan Wolgast, projektledare på Trafikverket.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart under våren 2022 och beräknat färdigställande under vintern 2024.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!