Byggindustrin
2 min lästid

Lovande prognos för bostadsbyggandet nästa år

21:a december 2021, 13:31
Lovande prognos för bostadsbyggandet nästa år
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Enligt Boverkets långsiktiga byggbehovsberäkning behöver cirka 60 000 bostäder tillkomma per år fram till 2030.

– Under 2022 färdigställs cirka 61 000 bostäder. Det är den högsta nivån på 30 år, men endast marginellt fler än det långsiktiga byggbehovet säger Hans-Åke Palmgren, analytiker vid Boverket.

Antalet påbörjade småhus ökar markant

Under 2021 ökar antalet påbörjade bostäder markant i Stormalmö och utanför storstadsområdena.

Totalt i landet ökar antalet påbörjade småhus med cirka 25 procent i år medan bostadsrätter i flerbostadshus ökar med cirka 15 procent. Antalet påbörjade hyresrätter ökar med cirka 10 procent, och utgör nära hälften av produktionen.

Utbudet mycket svårbedömt

Byggtakten under 2022 är dock svårbedömd, skriver Boverket. “

“En stigande global efterfrågan på material och försenade leveranser för vissa insatsvaror tillsammans med en osäkerhet kring tillgången på cement ger en osäkerhet kring både byggstarter och färdigställanden. Den beslutade avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder förväntas påverka hyresrättsbyggandet framöver”, skriver myndigheten.

Fortsatt högt byggbehov, men ojämnt fördelat över landet

Boverket har gjort nya regionala beräkningar över bostadsbyggnadsbehovet de kommande tio åren. Med den bostadssituation vi har idag och för att möta den framtida befolkningsutvecklingen behöver det tillkomma cirka 60 000 nya bostäder per år fram till 2030.

Nära tre fjärdedelar av byggbehovet finns i de tre storstadsregionerna och nästan 90 procent av behovet finns i de tio FA-regioner med störst byggbehov. I drygt 20 av landets 60 FA-regioner saknas kvantitativt behov då befolkningen i dessa regioner förväntas minska.

– Även om det inte finns behov av fler bostäder till följd av befolkningsökning så kan det ändå behöva byggas bostäder av andra skäl i flera regioner. Det kan till exempel handla om bostäder för äldre eller bostäder av andra typer än de som idag erbjuds säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker vid Boverket.

#bostäder #bostadsbyggande #boverket #byggnationer #byggtakten #göteborg #indiktator #malmö #stockholm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0