Byggindustrin
5 min lästid

”En utmanande och stor samhällsutveckling som är helt unik”

19:e december 2021, 09:33
”En utmanande och stor samhällsutveckling som är helt unik”
Sara Kulturhus, terrassen våning 4 Foto: Sven Burman
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Fram till år 2040 ska Skellefteå växa med närmare 30 000 invånare. Staden befinner sig i en expansion som innebär investeringar på 100 miljarder de närmaste tio åren och blickar från hela Europa riktas mot vad som närmast kan beskrivas som ett gigantiskt utvecklingsprojekt.

Insikten om att staden stod inför en åldrande befolkning samtidigt som allt fler valde att flytta därifrån blev startskottet för det stora expansionsprojektet som Skellefteå nu är mitt uppe i.

Evelina Fahlesson. Fotograf: Patrick Degerman

– Vi behövde ta tag i den utmaningen och satte ett befolkningsmål på 80 000 invånare fram till 2030, men med allt som sker nu har vi fått revidera den siffran till 90 000. Det har varit en lång resa och vi har jobbat strategiskt med det här sen 2014, säger Evelina Fahlesson, kommunalråd i Skellefteå.

Vid den tiden bestod befolkningen av 72 000 invånare och fram till 2040 är målet nu att invånarantalet ska stiga till 100 000. Ett av ledorden när staden växer är hållbarhet och i början av september invigdes det 20 våningar höga nya kulturhuset, helt byggt i trä, som blir stadens nya landmärke och på många vis manifesterar riktningen för staden utveckling framåt.

– Vårt kulturhus är väldigt viktigt i det här, säger Fahlesson. Dels är det byggt trä och det är en plats för alla att mötas.

Kulturtrappan Sara Kulturhus. Foto: Jonas Westling

Sara Kulturhus som gestaltats av White Arkitekter, är en hyllning till stadens rika trätradition. Som ett av världens högsta trähus har kulturhuset satt Skellefteå på världskartan och blivit en internationell ledstjärna för hållbar arkitektur och konstruktion. 

– Det har varit en helt enorm mediaspridning. Jag träffade en person från fransk media senast igår, som kom hit för att ta del av kulturhuset och hela samhällsomvandlingen.

I det 30 000 kvadratmeter stora huset ryms bland annat Skellefteå Konsthall, Museum Anna Nordlander, Västerbottensteatern och det nya Stadsbiblioteket. Just kulturlivet är ett prioriterat område i satsningarna som ska göra Skellefteå till en mer attraktiv och socialt hållbar stad.

– Vi går från en kommun med minskande befolkning. Att lyfta upp Skellefteås styrkor har vi jobbat hårt med och vi ser möjligheten att skapa den moderna staden. I det behöver vi jobba med kulturlivet och andra meningsfulla fritidsaktiviteter för våra invånare.

Kommunen har jobbat och fortsätter jobba aktivt med att upplysa och beskriva utvecklingsplanerna för stadens invånare och en övervägande majoritet av befolkningen uttrycker att de ser positivt på den pågående expansionsresan.

 – När vi gick ut och frågade 1600 invånare om hur de ser på utvecklingen i kommunen, sa över 90 procent att de såg positivt på förändringen. Vi förstår att mata våra invånare med information om utvecklingen allteftersom, hur det påverkar invånare och näringsliv.

Viable Cities

Den 1 oktober meddelade kommunen att Skellefteå tillsammans med 22 andra städer och fyra myndigheter i Sverige, valts ut som medverkare i ”Viable Cities” som är ett innovationsprogram för klimatneutrala och hållbara städer.

– Det handlar om det hållbara stadsbyggandet och knyter kontakter på europanivå. Jag är faktiskt på en kunskapsdag idag där vi pratar om just hållbarhetsfrågorna.

Fahlesson menar att det finns mycket kunnande såväl på hemmaplan som runt om i Sverige som ger alla med någon form av taktpinne i den här expansionen goda chanser att se till så att staden växer hållbart.

– När man tittar på den ekologiska biten har vi jobbat länge med träbyggande och när vi ska bygga är trä ett naturligt val för oss. Socialt förstår vi hur viktigt mötet mellan människor är och jobbar med att skapa fler mötesplatser. Sedan har vi ett rikt föreningsliv med skidåkning och fotboll och andra idrotter som kommer nu med inflyttade från hela världen.  

Fram till 2030-2035 ska 10 000-15 000 nya bostäder byggas, samtidigt pågår exempelvis projektet med Norrbottniabanan och övrig infrastruktur som behöver komma på plats för att få ihop helheten. Fahlesson understryker vikten av samarbeten med andra kommuner, näringslivet, myndigheter, departement och universitet med flera, på alla nivåer, för att klara av det här stora stadsutbyggnadsprojektet.

– Vi behöver få ihop hela paketet och kommer vara ett samhälle i förändring, men när vi tittar på allt som sker här nu så är vi i mål 2030. Sen är det svårare att veta vad som sker nästkommande 10 år. Det är en utmanande och stor samhällsutveckling som är helt unik när vi tittar oss omkring i resten av Skandinavien och Europa, säger Fahlesson.

Text: Malin Rothenborg

#evelina fahlesson #skellefteå #stadsutveckling
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0