Byggindustrin
3 min lästid

Klart med satsning i Stockholm för 20 miljarder

25:e november 2021, 09:54
Klart med satsning i Stockholm för 20 miljarder
Kistagången. Pressbild/Kista Limitless
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Under hösten gick fastighetsägarna Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg ut med sin gemensamma satsning på stadsdelen Kista. Visionen är att stärka området som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm.

Nu står det klart att det kommer att genomföras investeringar på mer än 20 miljarder till och med år 2035, något som gör satsningen till en av Nordens största.

– Med denna injektion i stadsutvecklingen vill vi förverkliga den potential som Kista besitter. Fokus ligger på att stimulera synergierna i det lokala näringslivet, att nyttja den dynamiska ekonomin till att skapa fler arbetstillfällen och att genom långsiktig stadsutveckling skapa en attraktiv blandstad, säger Johan Thomsson, vd för Kista Limitless.

Handlingsplanen för arbetet riktar in sig på både de som verkar och bor i Kista, samt de som besöker stadsdelen, och är därför framtagen i nära dialog med bland annat Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, Stockholms universitet, Ericsson och Kista Science City. Mer konkret kommer den omfattande satsningen att generera över 8 000 nya bostäder, 8 000 nya arbetstillfällen samt ny och upprustad infrastruktur.

Stadsdelens offentliga rum – bland annat de lokala landmärkena Kistagången och Grönlandsparken – kommer att utvecklas och såväl nya byggnader som funktioner tillföras, däribland etableringen av nya hotell, nya restauranger, caféer och kommersiella ytor, ett flertal nya samhällsfastigheter inom skola, vård och omsorg samt förbättrade förutsättningar för det lokala idrotts- och föreningslivet.

Vidare kommer satsningen innehålla ett gemensamt tjänsteerbjudande inom destination, service, hälsa och community – med gemensamma evenemang, såsom inspirationsföreläsningar och testbäddar, samt lokala utställningar där bolag och individer får visa upp sig och synliggöra Kistas innovationer.

Man kommer även att arbeta med ökad samverkan och att skapa nya kontaktytor samt tydliggöra områdets varumärke genom konceptet The Kloud.

– Det här är ett sätt att framtidssäkra ett område som historiskt har varit starkt bidragande till att göra Sverige till den innovationshub vi är idag. Givet investeringarnas storlek, dess långsiktighet och den breda uppslutningen bakom ser jag att vi har mycket goda förutsättningar att lyckas, säger Johan Thomsson.

Uppgiften att driva handlingsplanen ligger på bolaget Kista Limitless, där Johan Thomsson nyligen utsågs till ny vd.

Nuvarande handlingsplan i korthet, 2021-2035
  • 8 000 nya bostu00e4der
  • 8 000 nya arbetstillfu00e4llen
  • 2 nya hotell
  • 20 nya samhu00e4llsfastigheter
  • Uppgradering av Jan Stenbecks torg, Gru00f6nlandsparken, Arne Beurlings Torg, Gru00f6nlandsstru00e5ket, Helelundskopplingen, Studentstru00e5ket, Kistagu00e5ngen, Fu00e4ru00f6gatan, Isafjordsgatan samt etablering av nya kvartersparker
  • Utbyggnad av tvu00e4rbanan, upprustning av tunnelbaneplatsen och busshu00e5llplatsen
  • Ett gemensamt tju00e4nsteerbjudande inom destination, service, hu00e4lsa och community omfattande gemensamma evenemang, su00e5som inspirationsfu00f6relu00e4sningar och testbu00e4ddar samt lokala utstu00e4llningar du00e4r bolag och individer fu00e5r visa upp sig och synliggu00f6ra Kistas innovationer och framgu00e5ngssagor
#atriumljungberg #bostäder #corem #kistasciencecity #kth #nav #norrort #regionstockholm #revelop #stadsutvecklingsprojekt
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0