Byggindustrin
1 min lästid

Peab gör miljardförvärv på Lilla Essingen

22:a november 2021, 14:52
Peab gör miljardförvärv på Lilla Essingen
Göran Linder. Fotograf: Mattias Bardå.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Fastigheten Primus 1 på Lilla Essingen i Stockholm ägs av Oscar Properties och här finns en lagakraftvunnen detaljplan som tillåter flerbostadshus, centrumverksamhet, kontor, förskola, handel och garage. Det framgår av ett pressmeddelande från Peab.

Den förvärvade delen av fastigheten innehar en byggrättsvolym om drygt 40 000 kvadratmeter BTA, där Peab ska utveckla nya stadskvarter med fokus på tillvaratagande av platsens kvalitéer.

– För oss som samhällsbyggare är möjligheten att få vara med och utveckla en så central del av staden som Lilla Essingen väldigt intressant. Vi kommer att med styrkan från våra fyra affärsområden kunna ta ett samlat grepp och utveckla fastigheten. Att själva kunna förädla en plats på det här sättet går helt i linje med Peabkoncernens strategi, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Tillträde och betalning beräknas ske under det fjärde kvartalet 2021.

#byggrätter #lilla essingen #oscar properties #peab #stockholm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0