Byggindustrin Arkitektur
3 min lästid

Kreativa visioner sökes för framtida livsmiljöer i norr

3:e november 2021, 12:46
Kreativa visioner sökes för framtida livsmiljöer i norr
Pressbild på Boden.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Fem myndigheter och sex kommuner bjuder nu in multidisciplinära team att skissa på visioner för livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Utlysningen är en del av det stora EU-initiativet New European Bauhaus och går ut på att mobilisera bland annat arkitekter, designers, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare och studenter från olika discipliner i syfte att ta sig an utmaningen att skapa hållbara gemensamma livsmiljöer.

”Imagining: the north” eller ”Visioner: i norr ” är första steget i en satsning på att engagera många i rådande samhällsomställning och utveckling av livsmiljöer med kvalitet och hållbarhet i fokus. Skissarbetet handlar om att på ett visionärt, konkret och lokalt förankrat sätt visa vägen till innovativa livsmiljöer som värnar om människa och miljö. Satsningarna på grön industri i flera av kommunerna bidrar till att göra dessa intressanta som potentiella internationella förebilder när det gäller klimatomställning och skapande av attraktiva livsmiljöer. 

– FN:s klimatrapport visar att vi måste ställa om till ett fossilfritt samhälle och vi har även stora sociala utmaningar, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer. En av de absolut största uppgifterna är att skapa och utveckla de platser där vi lever, bor och arbetar till hållbara men samtidigt berikande, demokratiska och meningsfulla platser för alla. Platser och miljöer som vi alla kan vara stolta över i generationer framöver.

Lokal förankring, global potential

Arbetet ska stimulera till gemensamma tankeprocesser kring hur hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer kan se ut. Samtidigt som ingenjörskap möter konst och arkitektur ska skissandet skapa utrymme för medborgarnas tankar kring hur de vill leva och bo i framtiden. Processen ska bygga på det vardagliga livet på platsen och ta hänsyn till exempelvis historia, natur och biologisk mångfald.

– Vackra och inkluderande livsmiljöer skapas bäst om många olika discipliner arbetar tillsammans och det är just detta som utlysningen handlar om. En vacker och estetisk plats för sinne, kropp och själ blir också en hållbar plats som vi kan känna stolthet för och som vi vill bevara i många år, säger Kieran Long, Överintendent ArkDes.

Bakom utlysningen står de sex kommunerna i samarbete med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Samverkan kommer även att ske med andra offentliga aktörer såsom länsstyrelser och regioner samt näringsliv och akademi.

Så går det till:

Mellan den 1 november–1 december kan tvärsektoriella team med konstnärlig höjd anmäla intresse för att få vara med och skissa på Visioner: i norr. Anmälan sker via www.arkdes.se.

Idéskissandet genomförs inom ramen för en utlysning som finansieras av Vinnova och Formas genom bidrag till finansiering om totalt 300 000 kr per team. Uppstart sker i respektive kommun i februari och resultatet slutredovisas i mars 2022. Resultatet kommer att användas i kommunernas strategiska planering och även spridas till andra aktörer inom det stora internationella EU-nätverket kring New European Bauhaus.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0