Byggindustrin
3 min lästid

”Ny standard boostar innovation”

2:a november 2021, 16:05
”Ny standard boostar innovation”
Johan Sjölund, Verksamhetschef på IF. Foto: Anders Nilsson
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Det har länge saknats en branschstandard för teknisk isolering av rör och ventilationskanaler. Standarden som Isoleringsfirmornas förening, IF, tagit fram har efterfrågats av hela byggbranschen.

-Vi hoppas att den ska driva innovation, locka fler aktörer och framförallt spara energi, säger Johan Sjölund, Verksamhetschef på IF.

Teknisk isolering är ett samlingsbegrepp för isolering på kanaler och rör och är något som används både i byggnader och i industrin. Syftet med teknisk isolering är bland annat att minska såväl värme- såväl som kylförluster. Förhindra allt från legionellatillväxt till kondensbildning samt begränsa brandspridning och skydda mot bränn- och frostskador.

-I grunden kan man säga att det i mångt och mycket handlar om att spara pengar som i sin tur går hand i hand med att minska miljöpåverkan, säger Johan Sjölund.

Framtagningen av Branschstandard Teknisk Isolering, BTI, ligger helt rätt i tiden. Inom Boverket pågår en större översyn av BBR med syfte att göra ett förenklat och konsekvent regelverk för hela byggsektorn. Det övergripande syftet från Boverket är att regler ska bli enklare, tydligare och främja innovation inom byggsektorn.

– Det är här som branschförbund som IF, kommer in. Boverket vill att respektive bransch ska ta ett större ansvar för att ta fram moderna de-facto standarder som kan följa teknikutvecklingen och löpande anpassas. Jag vill mena att hela byggsektorn från materialtillverkare ända till fastighetsägare välkomnar detta synsätt.

Men vad är det då som IF tagit fram med hjälp av medel från byggbranschens utvecklingsfond SBUF?

Det är grundläggande en standard som ska göra det lätt för aktörer i byggbranschen i allmänhet och VVS-branschen i synnerhet att göra rätt från början. Det är en standard som utgår från en isoleringslösnings U-värde och inte – som tidigare – isoleringens tjocklek oavsett dess energiprestanda.

-Till exempel hoppas vi kunna främja innovation, konkurrens och att vi kan se fler spelare på marknaden. Det har till exempel sedan länge använts effektivare och tunnare isoleringsmaterial på kontinenten, men dessa har alltså missgynnats i Sverige av en gammal standard.

Nytt är även att den nya branschstandarden för teknisk isolering – för första gången någonsin – även innehåller beräkningsmallar för att räkna på termisk isolering av ventilationskanaler.

BTI utgår från isoleringsklasser. Man har skapat R-klasser för vätskeledande rör och motsvarande V-klasser på ventilationssidan. Vidare standardiserade schabloner och beräkningsmallar för till exempel upphängningar, ingjutna rör samt rör som är inomhus- respektive utomhus.

– Det som överraskade mig som arbetade aktivt med att driva på och kontakta berörda i branschen och sammanföra olika kompetenser vid framtagningen av standarden var det stora intresset.

Det fanns ett stort engagemang i att vaska fram sakkunniga och ge respons på utkast, menar Johan Sjölund.

– Byggbranschen har kanske ett rykte om sig att vara konservativ, men här förstod alla vikten av att få fram ett gemensamt dokument gällande teknisk isolering som alla kunde luta sig mot. Det blir spännande att se effekten av detta under kommande år.

Text: Anders Edström Frejman

 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0