Byggindustrin
2 min lästid

330 000 bostäder i akut behov av renovering

28:e oktober 2021, 06:16
330 000 bostäder i akut behov av renovering
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Hälften av alla lägenheter i miljonprogrammet är i behov av upprustning. För 140 000 lägenheter är behovet akut. Det visar en rapport från NCC med nya siffror från SCB.

NCC:s nya rapport kartlägger upprustningsbehoven runt om i landet och presenterar förslag för hur en hållbar upprustning ska kunna genomföras. Rapporten pekar bland annat på behovet av industrialiserad upprustning, den positiva effekten av hållbarhet och samverkan i upphandlingar samt vikten av långsiktigt kapital.

– Upprustningen av miljonprogrammet är en av de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför de kommande åren. Vi ser områden som är i akut behov av renovering och av åtgärder för att skapa trygga och bra när- och boendemiljöer, samtidigt som husen också behöver klimat- och tillgänglighetsanpassas, säger Henrik Landelius, chef NCC Building Sverige.

I rapporten har NCC låtit SCB ta fram ny statistik över värdeårsförändringar i miljonprogramsbeståndet som ger en bild av hur upprustningsskulden ser ut i hela Sverige. Statistiken omfattar totalt 430 000 hyreslägenheter byggda mellan 1965 och 1974. Av dessa har drygt 100 000 lägenheter genomgått större upprustningar och 330 000 lägenheter, drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogrammet är i behov av upprustning.

Enligt en rapport från 2017, framtagen av Sveriges Allmännytta, uppgick upprustningsskulden till cirka 165 miljarder kronor.

Givet att samma grad av upprustningsbehov finns i hela miljonprogrammets bestånd, motsvarar det en kostnad på omkring 500 miljarder kronor.

– Våra medlemsföretag runt om i landet lägger idag stora resurser för att rusta upp och modernisera sitt fastighetsbestånd med ambitionen att göra det än mer attraktivt. För att bolagen ska kunna fortsätta med detta och kunna öka renoveringstakten på ett hållbart sätt krävs ytterligare åtgärder från regering och myndigheter, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0