Byggindustrin
3 min lästid

Bisarra siffran: Tjänar 20 procent mindre än män

21:a oktober 2021, 07:57
Bisarra siffran: Tjänar 20 procent mindre än män
Foto: Christoph Meinersmann / Pixabay
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att de genomsnittliga lönerna för kvinnliga civilingenjörer i branschen ligger knappt 20 procent under männens.

Rapporten Rön om lön och lön bygger på lönestatistik från civilingenhörer och högskoleingenjörer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

– Det är både beklämmande och förvånande att en bransch som verkligen behöver attrahera ingenjörer med olika kompetenser betalar sina kvinliga medarbetare så pass mycket lägre löner. Det är något som borde ligga i arbetsgivarnas intresse att styra upp, säger Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand.

I rapporten Rön för lön har Sveriges Ingenjörer sammanställt och analyserat löneskillnaderna mellan kvinnor och män i ingenjörskåren. För ingenjörer verksamma i byggbranschen är skillnaderna särskilt stora.

En förlkaring är att män oftare har högre positioner som därmed ger en högre lön. Men även när befattning och ansvar är mer lika återfinns kvinnor i den lägre delen i lönespannet. Samtidigt som branschen har stora rekryteringsbehov av teknisk spetskompetens för att klara klimatomställning och fortsatt digitalisering.

– Varför ska man som kvinnlig ingenjör välja att söka sig till ett företag där ens kompetens inte värderas, när det finns andra som betalar bättre? Konkurrensen om attraktiva medarbetare kommer att hårdna när fler arbetsgivare erbjuder möjligheten att arbeta på distans. Det är upp till bevis om inte byggbranschen ska gå miste om duktig arbetskraft, säger Ulrika Lindstrand.

Sveriges Ingenjörers rapport visar även att skillnaderna mellan män och kvinnors ingångslöner befästs, från att några år tillbaka ha visat på en minskande trend. Skillnaden sett till samtliga ingenjörsgrupper uppgår nu till drygt 1100 kronor. Liknande lönedifferens ligger kvar bland dom som befinner sig ytterligare fem år in i karriären.

– Många ingenjörsarbetsgivare pratar gärna om att de vill att fler kvinnor ska bli ingenjörer. Om arbetsgivarna menar allvar måste de se till att kvinnor får möjligheter till en bra karriär och löneutveckling, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

För ingenjörer med anställning inom byggbranschen ser skillnaderna ut så här:

Civilingenjörer

KVINNOR, avtalsområde bygg: 51 800:-

MÄN, avtalsområde bygg: 63 900:-

Högskoleingenjörer

KVINNOR, avtalsområde bygg: 42 200:-

MÄN, avtalsområde bygg 47 900:-

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0