Byggindustrin
2 min lästid

Träföretag satsar 400 miljoner på hemmaplan

8:e oktober 2021, 08:41
Träföretag satsar 400 miljoner på hemmaplan
Derome gör en rejäl investering för att öka och säkra tillgången till virke de kommande åren. Bild: Derome
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Träindustriföretaget Derome påbörjar nu ombyggnationen av sågverket i Derome som ska leda till en ökning av produktionen och säkra tillgången på sågade trävaror. Den totala investeringen uppgår till 400 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Det råder fortsatt högtryck på trävarumarknaden och kundernas efterfrågan förväntas fortsätta öka både i Sverige och på utländska marknader. Träindustriföretaget Derome kommer därför genom en investering om 400 miljoner kronor på sågverket i Derome öka kapaciteten och tillgången på sågade trävaror.

– Investeringen innebär att vi bygger ut kapaciteten vid vårt sågverk i Derome och att vi kan möta en ökad efterfrågan hos våra kunder. Investeringen ligger helt rätt i tiden. Samhället måste ställa om till mer klimatsmarta lösningar och förnybart trä är bra för klimatet. Därför känns det bra att många människor vill bo i bostäder byggda av trä, allt fler tror på trä som framtidens material, säger Per Andersson, utvecklingschef på Derome Timber AB.

Maskinerna är inköpta för ombyggnad av timmertag, såglinje och råsortering
Just nu pågår arbetet med ny tork och arbetet med att byggaM om och ut timmerintag, såglinje och råsortering kommer starta under 2022 och förväntas vara klart 2024.

Och det är inte den sista investeringen som kommer att ske på sågverket i Derome.  

– Vi kommer fortsätta att utveckla vår produktion för att vidareförädlingen ska bli så effektiv som möjligt och att varje träd nyttjas fullt ut och blir virke, säger Per Andersson. Det känns fantastiskt att vi nått avtal med leverantörerna och att arbetet med att bygga ut vår anläggning i Derome kan sätta igång.

Ombyggnation ska leda till att produktionen ökar till 450 000 m3 för att i nästa steg öka till 550 000 m3.

Fakta om ombyggnation:
– Pågår mellan 2022 och 2024.
– Maskiner för ombyggnad av timmerintag, såglinje och råsortering är inköpta.
– Leverantör av maskiner: Timmerintag Hedlunds, såglinje Linck, råsortering CGV och tork Valutec. 
– Den totala investeringen uppgår till 400 miljoner kronor.
– Produktionen ska öka till 450 000 m3 i ett första steg.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0