Byggindustrin
2 min lästid

De vinner markanvisning vid Stockholm Waterfront

20:e september 2021, 07:57
De vinner markanvisning vid Stockholm Waterfront
Flygfoto över tomten Klara city view. Fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stad
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den näst sista lediga tomten i Stockholms city – tomten Klara City View. Beslut om markanvisningen kommer att tas i exploateringsnämnden den 30 september, enligt ett pressmeddelande.

Markanvisningen gäller kontorshus om ca 15 000 kvm i Stockholms city. Målet är att ett tillskott av lokaler och verksamheter i detta läge kommer att göra platsen tryggare och därmed mer attraktiv, samtidigt som city tydligare knyts ihop med Kungsholmen.

Victoria Grönros Zimmerman, projektledare på exploateringskontoret:

”Intresset för tävlingen, som genomfördes i våras, har varit stort. Vi hade över 40 intresseanmälningar från både nationella och internationella aktörer innan tävlingen startade. Av dessa lämnade åtta aktörer in ett anbud. Vi ser fram emot att samarbeta med Humlegården kring en utveckling av denna centrala plats. Det kan bli något mycket fint här”, säger Victoria Grönros Zimmerman.

Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter:

”Vi ser fram emot att få bidra till utvecklingen av en spännande del av Stockholm, i nära samarbete med Stockholms stad. Klara City View har ett fantastiskt läge och stor potential. Vår ambition är att göra en idag anonym plats till en tillgänglig, trygg och levande stadsmiljö, för både de som arbetar och besöker platsen. På Humlegården strävar vi efter att skapa hållbara och attraktiva miljöer med människan i fokus. När vi tar oss an utvecklingen av en plats så är det utifrån en helhetssyn som även omfattar det som gör ett kvarter levande och intressant, såsom restauranger, service och det man kallar livet mellan husen. Det är ett förhållningssätt som vi tror kommer att passa utmärkt i arbetet med Klara City View”, säger Anneli Jansson.

Staden har tagit fram en översiktlig tidplan för Klara City View. Efter exploateringsnämndens beslut om markanvisning ska kommunfullmäktige fatta beslut om att godkänna projektet och ge exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna. Under 2022 kommer parallella uppdrag genomföras av Humlegården, för att ta fram ett förslag till arkitektonisk utformning av bebyggelsen. Bedömningen är att arbetet med detaljplanen kommer att pågå i cirka två och ett halvt år. Mot bakgrund av detta planerar staden sin byggstart till slutet av 2026. Detta möjliggör för Humlegården att byggstarta 2028 och flytta in 2030.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0