Byggindustrin
2 min lästid

Byggjätte får 50 miljoner efter asfaltstvist

14:e september 2021, 14:13
Byggjätte får 50 miljoner efter asfaltstvist
Bild: Pixabay
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Örebro kommun och NCC har nått en förlikning i en tvist rörande ett asfaltsuppdrag. Det innebär att Örebro kommun ska betala 50 miljoner kronor till NCC. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i april 2018 som NCC Industry AB hävde ramavtalet med Örebro kommun gällande beläggnings- och återställningsarbeten. Anledningen var att kommunen hållit inne betalning av vissa fakturor på grund av oenighet kring kvaliteten på utförda arbeten. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor som Örebro kommun har hållit inne.

NCC stämde därefter kommunen och yrkade på ersättning om sammanlagt 110 miljoner kronor. Nu har Örebro kommun och NCC nått en förlikning i tvisten. Förlikningen innebär att parterna kommit överens om att kommunen ska betala 50 miljoner kronor till NCC för utfört arbete.

– Vi utgick från att vi höll inne 80 miljoner för vi inte var nöjda med det arbete utifrån beställningar vi gjort, då motstämde NCC oss på 110 miljoner. Det är inte så att inget arbete är utfört, det är kvalitén som vi inte tycker stämmer överens med det vi beställt, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– En domstolsprocess i mål av det här slaget är mycket tids- och kostnadskrävande och innebär alltid en osäkerhetsfaktor för båda parter. Sannolikt skulle tvisten prövas i flera instanser och ett slutligt avgörande skulle troligtvis meddelas först ett par år fram i tiden. En uppgörelse i samförstånd, som är acceptabel för båda parter, borgar också för fortsatt goda affärsrelationer mellan parterna, säger Pernilla Wikström Pehrson, chefsjurist på Örebro kommun.

– Det är viktigt att en kommun tar ansvar för skattebetalarnas pengar och att vi säkerställer att vi får det vi betalar för. Med den här förlikningen tycker vi att vi hamnar mer rätt i kostnadsläge för det utförda arbetet och det känns bra att vi nått en lösning på en flerårig konflikt och nu kan gå vidare, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0