Byggindustrin
2 min lästid

Kraftig ökning av nystartade byggbolag

1:a september 2021, 09:52
Kraftig ökning av nystartade byggbolag
Bild till vänster: Ziaur Chowdhury, Pixabay
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

UCs senaste statistik för augusti månad visar på en minskning av antalet konkurser bland över hälften av de branscher som ingår i UCs konkursstatistik. Även inom branscher såsom detaljhandeln och byggindustrin, där konkurserna tilltar, startas det nya bolag som aldrig förr.

-Stödpaketen har fått rejäl effekt och Sveriges ekonomi är på väg mot återhämtning, menar Richard Damberg, ekonom på UC. Men vi ser också en motsatt trend, att även inom branscher där konkurserna ökat så startas det fler nya företag än för ett år sedan, säger Richard Damberg.

Inom bygg ökar konkurserna – samtidigt som fler nya företag skapas

Inom byggindustrin har konkurserna ökat under augusti månad, i jämförelse med augusti 2020. Samtidigt visar UCs statistik att antalet nystartade företag (aktiebolag) också ökat kraftigt under det första halvåret 2021, i jämförelse med innan pandemin 2019. 

Inom byggindustrin var antalet konkurser 6 procent högre i augusti i år i jämförelse med samma period i fjol. Antalet nystartade byggaktieföretag ökade enligt UCs statistik totalt med hela 33 procent under det första halvåret 2021 jämfört med samma period 2019. 

– Byggbolagen fortsätter att vara relativt lågt påverkade av pandemin. Antalet företag i branschen ökar också. Det är låga inträdeskrav att starta företag inom byggbranschen, allt man behöver där är kunskap, bil och verktyg. Detta i kombination med en hög efterfrågan när vi arbetar hemma och har mer tid att renovera våra fastigheter. Småföretagen som jobbar med ombyggnationer gynnas, fortsätter Richard Damberg.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0