Byggindustrin
2 min lästid

Högre omsättning och bättre marginal för Byggpartner

13:e augusti 2021, 09:19
Högre omsättning och bättre marginal för Byggpartner
Sture Nilsson, vd Byggpartner. Foto: Zengun / ByggPartner
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Utvecklingen under det andra kvartalet 2021 fortsätter i positiv riktning för Byggpartner som redovisar ökad omsättning jämfört med samma period året innan. Även rörelsemarginalen ökade.

Byggpartners nettoomsättning ökade under andra kvartalet med 19 procent till 593,4 miljoner kronor, jämfört med 499,9 i fjol.

Rörelsemarginalen är förbättrad jämfört med både årets första kvartal och andra kvartal 2020 och uppgick till 4,1 att jämföra med 3,5 procent under fjolårskvartalet.

“Glädjande är också vårt starka kassaflöde från verksamheten som i kvartalet uppgick till drygt 79 Mkr i kvartalet. Orderstocken, vår högsta hittills, uppgick till knappt 3 miljarder kronor”, skriver Byggpartner i rapporten.

Orderingången var stabil men nådde inte upp till jämförelsekvartalet för 2020 då Byggpartner hade en rekordstor orderingång. 

“Vår aktivitet är fortsatt hög i alla våra regioner”, heter det.

April – juni 2021

  1. Nettoomsättningen uppgick till 593,4 (499,9) Mkr
  2. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,3 (18,2) Mkr
  3. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,1 (3,6) procent
  4. Resultatet efter skatt uppgick till 19,1 (14,3) Mkr
  5. Resultatet per aktie uppgick till 1,58 (1,18) kronor
  6. Orderingången uppgick till 644 (754) Mkr
  7. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 79,5 (-2,5) Mkr

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0