Byggindustrin
2 min lästid

Dold miljöfara gömde sig i berget

10:e augusti 2021, 11:13
Dold miljöfara gömde sig i berget
Foto: Fredrik Hjerling
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Albyberg företagspark i Haninge, söder om Stockholm siktar på att bli landets grönaste företagspark, men problem har uppstått på vägen. Svavel (sulfidämnen) som läcker ut via avrinningsvatten försurar och bidrar till höga koncentrationer av giftiga metaller.

Vattenlevande organismer i hela avrinningsområdet riskerar att påverkas, skriver Norconsult som undersöker gifternas spridning och effekter av de åtgärder som sätts in.

– Även odlingsmark kan påverkas, säger Sara Holmström, gruppledare för Team Miljö & Säkerhet.

Sara Holmström berättar att sulfidmineral lösgjordes ur berggrunden i samband med att man sprängde inför bygget. Sprängmassorna har även använts som fyllnadsmaterial i bland annat vägar, där de fortsätter att läcka.

– Det är väldigt viktigt att ta reda på vilka risker som finns innan man påbörjar en exploatering. Sulfidmineral finns naturligt i berg på flera håll i landet, säger Sara.

Genom regelbundna prover i avrinningsområdet tar Norconsult fram information om gifternas spridning. Just nu provar kommunen en åtgärd som går ut på att injicera kalk i vattnet och i berget.

– När de har gjort stora insatser ser vi en positiv effekt. Men det här kommer tyvärr att få konsekvenser under en lång tid, avslutar Sara.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0