Byggindustrin
2 min lästid

Byggföretagare kräver staten på miljonskadestånd

6:e juli 2021, 11:36
Byggföretagare kräver staten på miljonskadestånd
Henrik Gustavsson begär nu tillbaka beloppet från staten som skadestånd, med hjälp av Centrum för rättvisa.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Henrik Gustavssons byggföretag gick i konkurs efter en tvist med Byggnads. Nu kräver han tillbaka beloppet från staten på 2,7 miljoner kronor i skadestånd.

Det var sommaren 2007 som Henrik Gustavssons byggföretag gick i konkurs efter att ha varit försatt i blockad av fackförbundet Byggnads. Bakgrunden till tvisten var att Henrik Gustavsson inte ville teckna ett kollektivavtal som hade tvingat hans anställda, som inte var med i facket, att betala 1,5 procent av sin lön till Byggnads i s.k. granskningsavgifter.

Henrik Gustavssons stämde därefter Byggnads i domstol och begärde skadestånd för att blockaden hade varit olaglig. Europadomstolen hade nämligen underkänt Byggnads granskningsavgifter. Efter tio år avgjordes tvisten när hovrätten kom fram till att blockaden hade varit olaglig och överträtt företagets rättigheter enligt Europakonventionen.

Men till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten inte att blockaden hade varit ”kvalificerat otillbörlig”, vilket krävdes för att Byggnads skulle bli skadeståndsskyldigt. Hovrätten avslog därför Henrik Gustavssons begäran om skadestånd från Byggnads och förpliktade honom att betala Byggnads rättegångskostnader med 2,7 miljoner kronor.

Nu stämmer Henrik Gustavsson staten på samma summa för att han inte har tillförsäkrats ett tillräckligt effektivt domstolsskydd för sina grundläggande fri- och rättigheter i tvisten med Byggnads.

– Jag tycker det är rimligt att man ska kunna stå upp för sina rättigheter utan att bli ruinerad och det är en viktig principfråga. Jag är därför beredd att gå hela vägen till Europadomstolen om det krävs, säger Henrik Gustavsson.

Juristen Alexander Ottosson, som är ombud för Henrik Gustavsson tillsammans med juristen Erica Wide, kommenterar:

– Staten är enligt Europakonventionen skyldig att se till att enskilda inte ruineras av höga rättegångskostnader i fall där deras grundläggande fri- och rättigheter har överträtts. Eftersom domstolarna kom fram till att Byggnads blockad stod i strid med rättighetsskyddet i Europakonventionen var det fel att tvinga Henrik Gustavsson att betala fackets rättegångskostnader, säger Alexander Ottosson

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0